Predseda KBS Mons. Bernard Bober praje všetkým požehnaný rok 2024

TK KBS, bb, kj; pz | 31. 12. 2023 21:26Mons. Bernard Bober

Foto: Marek Mucha

Bratislava 1. januára (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, praje všetkým požehnaný rok 2024.Pri vstupe do nového roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky a Kráľovnej pokoja sa chcem poďakovať každému, kto svojimi skutkami a slovami aktívne prispieva k vytváraniu spoločenstva, ktoré je postavené na pokoji, vzájomnej úcte a nezištnej láske.1. január je zároveň Dňom vzniku samostatnej Slovenskej republiky, našej milovanej vlasti. Som presvedčený, že len posilňovaním čností, ako je pokora, milosrdenstvo a súcit, sa môže medzi občanmi Slovenska upevňovať pravý dialóg. Jedine vo vzájomnom prijímaní sa a doceňovaní dobra každého môžeme rozvíjať spoluprácu a s láskou prispievať k blahu jednotlivca i celej spoločnosti.Ďakujem všetkým, ktorí neúnavne prosia dobrotivého Boha o mier vo svete a obetujú sa pre odstraňovanie neprávostí a násilia. Napriek toľkému utrpeniu nevinných vo vojnách, nestrácajme nádej a vieru, že Boh na svoje stvorenia a dielo nezabúda. Modlime sa k milosrdnému Bohu, aby obmäkčil srdcia mocných, osvietil mysle zodpovedných a nasmeroval kroky všetkých k spravodlivému ukončeniu vojen a obnoveniu mieru a pokoja všade tam, kde zúria bratovražedné boje. Obráťme svoj pohľad na Božiu Matku, ktorá nás túži doviesť k svojmu Synovi. Skrze neho sme sa stali Božími synmi. Nie sme viac otrokmi, ale dedičmi a máme svojím životom svedčiť o veľkej láske, ktorú má Boh k nám.Všetci sme deťmi jediného Otca, on miluje každého bez rozdielu. S touto istotou vstúpme do nového roka. S očisteným pohľadom pristupujme k svojim blížnym a buďme tvorcami pokoja. Budujme mosty tam, kde sme, lebo mier sa začína uprostred všednosti a rodí sa z malých skutkov. Verím, že tento rok môže byť rokom zmierenia, ak nastúpime na cestu pokánia a odpustenia.Milí bratia a sestry, drahí priatelia, naša spoločnosť si prechádza veľkými zmenami a neľahkými výzvami. Napriek mnohým problémom, ktorým čelíme, Vám zo srdca želám veľa zdravia, odvahy začínať vždy odznova, nádeje, dobrej vôľe, ako aj radosti a vďačnosti.Vyprosujem Vám Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej Matky.K tomuto želaniu sa pripája aj Generálny sekretariát KBS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024