Vladyka Peter Rusnák udelil seminaristom v Prešove nižšie svätenia

TK KBS, rd, tp, ml; pz | 30. 12. 2023 18:07Foto: Marek Pribula

Prešov 30. decembra (TK KBS) V stredu 27. decembra na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana udelil vladyka Peter Rusnák v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v  Prešove nižšie svätenia – postriženije a  poddiakonát seminaristom štvrtého a  piateho ročníka. Slová vladyku Petra: „Synovia, služba čteca je prvým stupňom kňazstva,“ si vypočuli kandidáti: Robert Baľo z Brusnice, David Chripák z Volice, Kristián Čintala z Poše a Rastislav Daňo z Hrabského. Obrad svätenia sa začal trojitým požehnaním vladyku Petra, ktorý sa modlil a  vkladal ruky na hlavy svätencov. Súčasťou obradu bolo odovzdávanie sviečok, symbolizujúcich svetlo, ktoré nesú do sveta. Nasledovala modlitba svätencov – zvyčajného začiatku spolu s tropármi. Po modlitbách nasledoval akt samotného postrihnutia, kedy svätiteľ odstrihol časť vlasov každému svätencovi, pričom sa modlil: „Postrihájetsja ráb Božíj (meno), vlásy hlavy svojejá vo imja Otca i Syna i  Svjataho Ducha. Amiň.“ Potom vladyka kládol na svätencov malý felón a  žehnal im vkladaním rúk na hlavy. Nasledovalo slávnostné odovzdanie liturgickej knihy – apoštolára, do rúk svätencov, z ktorého bolo proklamované Sväté písmo. Vladyka následne požehnal liturgické odevy, stichariony, ktoré si obliekli novoustanovení čteci.  V tomto obrade pokračovalo poučenie svätencov po ktorom zaznelo slávnostné Axios – je hodný. Okrem ustanovenia nových čitateľov Prešovskej archieparchie, udelil vladyka Peter aj ďalší stupeň nižších svätení – poddiakonát, ktorý prijali títo svätenci: Marián Baran z Banského, Samuel Malik z Kolonice, Samuel Novický z Prešova, Michal Onderko z Bardejova, Kamil Oravec zo Spišského Štvrtku, Dávid Siroka z Kapišovej a Jakub Šimko zo Šarišského Jastrabia. Obrad sa začal trojitým žehnaním hlavy svätenca a modlitbou po ktorej nasledovala ekténia. Následne sa priniesla rukoumývateľnica s vodou a lentión. Každý svätenec pobozkal rukoumývateľnicu a  ruku biskupa, ktorý im prevesil lentión cez plece. Svätenec lial vodu na ruky svätiteľa a trikrát  opakoval: „Jelícy virniji.“ Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s predstavenými kňazského seminára, predstaviteľmi teologickej fakulty, principálmi a všetkými prítomnými. V homílii vladyka, okrem iného, vyrozprával príbeh o charitatívnej služobníčke, ktorej bolo povedané pri pochybnostiach o svojej službe aby si odpovedala na jednoduchú otázku: „Sú tu oni kvôli tebe alebo ty kvôli nim?“ Tieto slová zarezonovali v srdciach nových služobníkov Cirkvi, keďže sa tým nesie celé kňazstvo. Sú to slová do života a služby. Na konci liturgie sa poďakovali novoustanovení svätenci vladykovi za vovedenie do služby poddiakona a čteca. Nezabudli ani na svojich predstavených, principálov a ich rodiny, ktorí sa podieľajú na ich formácii na ceste ku kňazstvu.  TK KBS informovali Rastislav Daňo a Timotej Paločko 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024