Pápež: Spev je radosť, skutok lásky a škola pokory

TK KBS, VaticanNews, zk; pz | 30. 12. 2023 17:56Pápež pri stretnutí s malými spevákmi

Foto: Vatican Media

Vatikán 30. decembra (VaticanNews) Zborový spev je radosťou, ktorá obnovuje nádej, je skutkom lásky, školou pokory. O tom hovoril pápež pri stretnutí s členmi Medzinárodnej federácie detských a mládežníckych chrámových zborov „Pueri cantores“ v sobotu 30. decembra.Medzinárodná federácia „Pueri cantores“ bola založená v roku 1950 francúzskym pátrom Fernandom Mailletom. Má viac než 1000 členov z 25 krajín, ktorí svojim spevom chvália Boha a šíria túžbu po mieri a bratstve. V Ríme sa v týchto dňoch koná ich medzinárodný kongres.Pápež v príhovore mladým zborovým spevákom z rôznych častí sveta zdôraznil tri dôležité prvky: radosť, modlitbu a pokoru.„Na svete je tak veľmi potrebná radosť! Mnohí ľudia, vrátane mladých, sú väzňami úzkosti či nudy. Spev a hudba sa môžu dotknúť sŕdc, darovať krásu, obnoviť chuť a nádej do života. Toto je radosť.“Petrov nástupca upozornil aj na dôležitosť každodennej modlitby v živote členov duchovného speváckeho zboru:„Vy nie ste hocijakí umelci, nerobíte šou. Vašou spievanou modlitbou pomáhate druhým modliť sa. Takže je pre každého z vás dôležité, aby ste udržiavali svoje srdce v Ježišovej blízkosti, a to nielen pri speve, ale vždy. Robí sa to v  modlitbe, každý deň. Ak je vaše srdce plné lásky k Ježišovi, prežaruje to z vašich hlasov a je to ako šíp, ktorý zasiahne cieľ, prenikne k srdciam ľudí.“„Je to pravda, spievanie je skutkom lásky“, povedal Svätý Otec a dodal:„Keď teda napríklad spievate „Pane, zmiluj sa“ alebo „Svätý, svätý, svätý“ či „Pán je môj pastier“, srdcom preciťujete to, čo hovoríte, pretože ste sa stretli s Bohom, ktorý je štedrý v odpúšťaní, je svätý, je dobrý a pozorný voči všetkým našim potrebám a vždy kráča s nami. Ale nielen to. Tým, že spievate a modlíte sa spoločne, v harmónii, tým, že sa počúvate navzájom, že čakáte jeden na druhého, že vkladáte rytmus každého do rytmu všetkých, pomáhate spoločenstvu robiť to isté a učíte, aké dobré je kráčať všetci spoločne.“Pápež napokon hovoril o speve ako o škole pokory:„Spev je školou pokory, pretože spevák je aj v sólových úlohách vždy súčasťou zboru, ktorý je väčší ako on sám a v ktorom všetci slúžia všetkým, dokonca aj dirigent. ... Spevák, ktorý sa snaží stavať sa do centra alebo prevládať nad ostatnými, nie je dobrým spevákom; naopak, často riskuje, že pokazí prácu všetkých, a to je okamžite cítiť. Preto sa nesnažte vyniknúť: snažte sa radšej splynúť, aby v jednote, ktorá pramení z pokory, váš spev vyjadroval pravé priateľstvo, s Bohom, s druhými i medzi sebou navzájom.“„Milí chlapci a dievčatá, koľko nás toho hudba učí! A o to viac duchovná hudba, ktorej dušou je Božie slovo“, zdôraznil na záver Svätý Otec a ako vždy, nezabudol poprosiť o modlitbu.Zuzana Klimanová – Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024