Trnavský arcibiskup Orosch: Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu

TK KBS, tt, ml; kj | 29. 12. 2023 08:02Foto: Mária Kohutiarová

Trnava 29. decembra (TK KBS) Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu. Vo vianočnom pozdrave to napísal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pozdrav prinášame v plnom znení.Milí bratia a sestry,prišiel čas, na ktorý sme sa všetci spoločne tešili a počas adventného obdobia pripravovali. Mnohí z vás veriacich pristúpili k sviatosti pokánia a kňazi vás povzbudzovali, aby ste v predvianočných prípravách okrem pozemských dobier nezabudli na tie duchovné. Rovnakú osobnú prípravu prežívali i samotní Boží služobníci. Z Betlehema akoby pramenila zvláštna sila a prenikala do ľudských sŕdc dokonca aj teraz, keď vo Svätej zemi stoja proti sebe znepriatelené armády vedľa seba žijúcich národov. Sám Boh v osobe Ježiša Krista prišiel viac ako pred 2000 rokmi na tento svet. Prišiel v tichu, v maštali, v podobe malého dieťaťa. Prišiel ako dar pre každého, ponúka nám svoju lásku a záleží len na nás, či ho prijmeme.Do tejto atmosféry zaznieva Božie slovo trochu prekvapujúco. Svätý Ján evanjelista píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ (Jn 1,1) Je to jeden z najhlbších textov celej Biblie. Keby sme v ňom vynechali len to jediné slovíčko – SLOVO, rozpadla by sa celá konštrukcia zmyslu Božieho stvorenia a spásy sveta. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14) Táto udalosť predstavuje v kresťanskom svete, ale aj medzi neveriacimi stále veľkú radosť.Radostná správa o príchode Spasiteľa sveta – dlho očakávaného Mesiáša – patrí totiž všetkým ľuďom, každému jednému človeku. Osobitným spôsobom však všetkým chudobným a trpiacim. Všetkým, ktorí pociťujú nedostatok a sú odkázaní na pomoc druhých, ktorí sú zoslabnutí chorobou a starobou, ktorí sú často v spoločnosti považovaní za prebytočných. Patrí aj ešte nenarodeným ľudským bytostiam v lonách svo­jich matiek, opusteným deťom a mládeži, ktorí sú azda najviac ohrození rozličnými deštrukčnými vplyvmi spoločnosti poznačenej nedostatkom pravej lásky, pravdy a spravodlivosti. Tým, že sa Pán Ježiš narodil v chudobnej betlehemskej maštali, mimo svojej domoviny, stotožňuje sa so všetkými, ktorí vo svojom živote pociťujú núdzu, sú pútnikmi na nebezpečných cestách plných nástrah a katastrof sveta, uprostred ktoré­ho žijeme.Milí bratia a sestry, Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu. On sám je vyzývateľom a riskuje našu neochotu odpovedať mu. Každoročne už počas dvoch tisícročí sa pokúša znova a znova nadviazať s nami dialóg a chce, aby sme pochopili, že dovtedy budeme mať srdcia bez poko­ja, pokým nespočinú v jeho betlehemskej láske.Bratia a sestry, prajem každému jednému z vás milostiplné a požehnané vianočné sviatky a celý nový rok 2024. Pri vianočnom stromčeku a betlehemských jasličkách vás všetkých otcovsky žehná+ Ján Orosch, trnavský arcibiskupZdroj: Trnavská arcidiecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024