Svätý Otec František pozdravil účastníkov európskeho stretnutia Taizé

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; kj | 28. 12. 2023 13:35Foto: Vatican Media

Vatikán 28. decembra (VaticanNews) Koncom každého roka sa niekoľko tisíc mladých ľudí z rôznych krajín a rôznych vierovyznaní stretáva na päť dní v niektorom z veľkých európskych miest, aby sa modlili a mali účasť na živote miestnych kresťanov. Po stretnutiach v Madride, Vroclave, Turíne a Rostocku sa 46. európske stretnutie organizované ekumenickou komunitou Taizé uskutoční od štvrtka 28. decembra 2023 do pondelka 1. januára 2024 v slovinskom hlavnom meste Ľubľana.Účastníkov stretnutia pozdravil okrem iných náboženských predstaviteľov aj pápež František. V liste, ktorý podpísal kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, pápež František vyjadruje svoju blízkosť všetkým mladým účastníkom stretnutia, ktorí sa na rôznych úrovniach zapájajú do života Cirkvi a rôznych národov, a pokračuje: „Nedávne Svetové dni mládeže vám umožnili prežiť ako Cirkev a ako spoločenstvo krásnu skúsenosť priateľstva s Bohom a s inými. Vy ste dnešný Boh, dnešná Cirkev! Cirkev vás potrebuje, aby bola plne sama sebou. Ako Cirkev ste telom vzkrieseného Boha prítomným vo svete.“Znovuobjavenie rozmeru počúvania„Drahí priatelia, žijeme v hlučnom svete, kde sú hodnoty ticha a počúvania potlačené. V tejto súvislosti vás pozývam, aby ste znovu objavili hlboký rozmer počúvania. Počúvanie je aktom lásky. Je základom dôvery. Bez počúvania môže len málokto rásť a rozvíjať sa. Počúvanie dáva inej osobe priestor, ktorý potrebuje na svoju existenciu. Často máme pocit, že ten, kto najhlasnejšie kričí, je hoden toho, aby bol vypočutý. Žiaľ, násilie je dnes čoraz rozšírenejšie. Žijeme v ťažkých časoch, konflikty a vojny sú roztrúsené po celom svete, pretože už nikto nepočúva. Vyzývam vás, aby ste sa odvážili budovať iný svet, svet počúvania, dialógu a otvorenosti, aby ste ,ukázali iným sny, ktoré tento svet neponúka, aby ste svedčili o kráse veľkodušnosti, služby, čistoty, odvahy, odpustenia, vernosti svojmu povolaniu, modlitby, boja za spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k chudobným, sociálneho priateľstva'.“ (Christus vivit, 36)Aby sa zabránilo marginalizácii, vylúčeniu, exklúzii a odmietnutiu jednej kategórie ľudí„Jednou z výziev, ktorým musíte čeliť, je spoločná cesta za kvalitatívnou premenou života v našich spoločnostiach. Kráčať spoločne znamená zablokovať cestu k marginalizácii, uzavretosti, vylúčeniu a odmietnutiu jednej kategórie ľudí. Stanete sa staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami pre stabilný a otvorený svet. Musíme sa zaviazať, že budeme žiť ako náš Učiteľ a Pán Ježiš, ktorý nikoho nevylúčil zo svojej cesty. Kristus, zakorenený v spoločenstve s Bohom, sa delil o svoj život s tými, ktorí k nemu prišli. Rozpoznal Božiu prítomnosť v ľuďoch na okraji spoločnosti, dokonca aj v tých, ktorí nepatrili k jeho ľudu.“Budujte spoločnosť hodnú svojho mena„Tvárou v tvár dnešným výzvam a našej vlastnej krehkosti sa niektorí ľudia niekedy cítia ,bez domova'. Keď spoločne čelíme týmto výzvam, môže dôjsť k zážitkom krásy, transcendencie, ktoré nám pomôžu objaviť iskru, vďaka ktorej začneme odznova s novou vitalitou. Drahí mladí, Svätý Otec s vami počíta a dôveruje vám, Cirkev vám dôveruje. Svojimi slovami a činmi vyšlete silný signál nášmu svetu, ktorý odmieta zraniteľných. Uskutočnite svoje sny o láske, spravodlivosti a pokoji, počnúc sebou samými. Žite v prítomnosti. Neobetujte svoju vzácnu mladosť na oltár povrchných pôžitkov. Nenechajte si ukradnúť svoje sny a pomôžte ,vybudovať spoločnosť hodnú svojho mena' (Fratelli tutti, 71),“ uzatvára kard. Pietro Parolin a dodáva: „Pápež František každého z vás a vaše rodiny zveruje Bohu na príhovor Panny Márie a z celého srdca udeľuje svoje apoštolské požehnanie. Prosím vás, aby ste sa za neho modlili.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024