Prehľad cirkevne prikázaných a pohyblivých sviatkov v roku 2024 

TK KBS, tk, ml; pz | 27. 12. 2023 09:50Bratislava 27. decembra (TK KBS) Prinášame prehľad cirkevne prikázaných a pohyblivých sviatkov v roku 2024. Vyplývajú z direktória (podľa Všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku). Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:Kán. 1246 – § 1. Nedeľu, v ktorej sa slávi veľkonočné tajomstvo, podľa apoštolskej tradície treba zachovávať v celej Cirkvi ako prvopočiatočný prikázaný sviatok. Takisto sa musia zachovávať dni Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, ZjaveniaPana,Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, Svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného počatia a Nanebovzatia, svätého Jozefa, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých svätých.§ 2. Konferencia biskupov však po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice môže niektoré z prikázaných sviatkov zrušiť alebo preložiť na nedeľu. (Odvolávajúc sa na tento kánon a príslušný paragraf sa na Slovensku sviatok svätého Jozefa neslávi ako prikázaný).Kán. 1247 – V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.Kán. 1248 – § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa.Prikázané sviatky (2024): 1. januára (pondelok) – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

6. januára (sobota) – Slávnosť Zjavenia Pána

31. marca (nedeľa) – Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

9. mája (štvrtok) – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

30. mája (štvrtok) – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)

29. júna (sobota) – Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

15. augusta (štvrtok) – Sviatok Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie

1. novembra (piatok) – Slávnosť všetkých svätých

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v tomto roku slávi ako preložený neprikázaný sviatok

25. decembra (streda) – Slávnosť Narodenia PánaPreložený sviatok (2024):

9. decembra (pondelok) – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (v tomto roku sa neslávi ako prikázaný sviatok, nakoľko na 8. decembra /riadny deň sviatku/ pripadá 2. adventná nedeľa). Ako preložený neprikázaný sviatok sa v roku 2024 slávi v pondelok 9. decembra. Pohyblivé sviatky (2024):14. februára (streda) – Popolcová streda

31. marca (nedeľa) – Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

19. mája (nedeľa) – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce)

9. mája (štvrtok) – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

30. mája (štvrtok) – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)

7. júna (piatok) - Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

1. decembra (nedeľa) – Prvá adventná nedeľa
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024