Anjel Pána s pápežom: Mučeníctvo Štefana je semiačkom obrátenia Šavla

TK KBS, VaticanNews, ak, mj; ml | 26. 12. 2023 20:05Foto: Vatican Media

Vatikán 26. decembra (VaticanNews) V utorok 26. decembra, na sviatok prvého mučeníka sv. Štefana, sa pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca veriacim na Námestí sv. Petra. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána ponúkol zamyslenie o umučení sv. Štefana, ktoré je semiačkom pre obrátenie Šavla. Po mariánskej modlitbe Svätý Otec pripomenul modliť sa za krajiny, ktoré trpia vojnou, a upozornil na betlehemskú scénu na vatikánskom námestí, pričom pozval prítomných pútnikov „žasnúť“ nad zázrakom Vtelenia.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes, hneď po Vianociach, slávime sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka. Správu o jeho mučeníckej smrti nachádzame v Skutkoch apoštolov (porov. kapitoly 6-7), ktoré ho opisujú ako muža dobrej povesti, ktorý obsluhoval pri stoloch a rozdával milodary (porov. 6, 3). Práve pre túto veľkorysú bezúhonnosť nemôže nesvedčiť o tom, čo je preňho najcennejšie: svedčiť o svojej viere v Ježiša, a to vyvoláva hnev jeho protivníkov, ktorí ho bez milosti zabijú ukameňovaním. Všetko sa deje pred očami mladíka Šavla, horlivého prenasledovateľa kresťanov, ktorý vystupuje ako "garant" popravy (porov. 7, 58).Zamyslime sa na chvíľu nad touto scénou: Šavol a Štefan, prenasledovateľ a prenasledovaný. Zdá sa, že medzi nimi je neprekonateľný múr, tvrdý ako zásadovosť mladého farizeja a kamene hádzané na muža odsúdeného na smrť. A predsa, nad rámec zdanlivého, je tu niečo silnejšie, čo ich spája: prostredníctvom Štefanovho svedectva Pán v skutočnosti už pripravuje v Šavlovom srdci, bez toho, aby o tom vedel, obrátenie, ktoré ho privedie k tomu, aby sa stal veľkým apoštolom. Štefan, jeho služba, jeho modlitba a jeho viera, ktorú hlása, jeho odvaha, a predovšetkým jeho odpustenie na prahu smrti, nie sú márne. ….. Hovorievalo sa v časoch prenasledovania - a aj dnes sa to dá povedať -, že „krv mučeníkov je semenom kresťanov“. Zdá sa, že títo dvaja ľudia končia v ničote, ale Štefanova obeta vlastne zasieva semeno, ktoré sa v rozpore s kameňmi skrytým spôsobom zasadí do hrude jeho najväčšieho súpera.Dnes, o dvetisíc rokov neskôr, žiaľ, vidíme, že prenasledovania kresťanov pokračujú - a je ich veľa - tí, ktorí trpia a zomierajú, aby svedčili o Ježišovi, rovnako ako sú tu tí, ktorí sú na rôznych úrovniach trestaní za to, že sa správajú v súlade s evanjeliom, a tí, ktorí sa každý deň snažia zostať verní svojim dobrým povinnostiam, zatiaľ čo svet sa im vysmieva a hlása niečo iné. Aj títo bratia a sestry sa môžu javiť ako zúfalci, ale dnes vidíme, že to tak nie je. Lebo teraz, tak ako vtedy, semeno ich obety, ktoré sa zdá, že odumiera, klíči a prináša ovocie, pretože Boh skrze nich naďalej robí zázraky (porov. Sk 18, 9 - 10), mení srdcia a zachraňuje ľudí.Pýtajme sa teda sami seba: zaujímam sa a modlím sa za tých, ktorí v rôznych častiach sveta stále trpia a umierajú pre vieru? Je mnoho vrahov kvôli viere. A snažím sa dôsledne, mierne a s dôverou svedčiť o evanjeliu? Verím, že semeno dobra prinesie ovocie, aj keď nevidím okamžité výsledky?Mária, Kráľovná mučeníkov, nech nám pomáha vydávať svedectvo o Ježišovi.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024