Anjel Pána so Svätým Otcom: Slávme Vianoce v modlitbe, láske a striedmosti

TK KBS, VaticanNews, mj; ml | 24. 12. 2023 21:00Foto: Vatican Media

Vatikán 24. decembra (VaticanNews) Svätý Otec František hovoril pred modlitbou Anjel Pána o dobrote Boha, ktorý koná bez toho, aby zasahoval do našej slobody. Vo svojom zamyslení veriacich povzbudil, aby konali tak, ako koná milujúci Boh – aby prijímali, chránili a rešpektovali druhých. Zároveň ich vyzval, aby sa osobitne starali o ľudí v núdzi a o tých, ktorí budú tieto Vianoce tráviť osamote.-Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!Dnes, vo štvrtú adventnú nedeľu, nám evanjelium predstavuje scénu Zvestovania (porov. Lk 1, 26-38). Anjel Márii, aby jej vysvetlil, ako počne Ježiša, povedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni" (v. 35). Zastavme sa na chvíľu pri tomto prirovnaní k tieňu.V krajine, ako je tá Máriina, ktorá je neustále slnečná, prinášajú úľavu a ponúkajú ochranu, bezpečie či pohostinné prístrešie, prichádzajúci oblak alebo strom, ktorý odoláva suchu. Tieň je dar, ktorý občerstvuje a anjel presne takto opisuje spôsob, akým Duch Svätý zostupuje na Máriu, je to Boží spôsob: Boh vždy pôsobí s nežnou láskou, ktorá objíma, prináša plodnosť a chráni, bez toho, aby robila násilie, bez toho, aby zraňovala slobodu. Toto je spôsob, ktorým Boh koná.Obraz tieňa, ktorý chráni, sa v Biblii vyskytuje viac krát. Spomeňme si na tieň, ktorý sprevádzal Boží ľud na púšti (porov. Ex 13, 21 - 22), skrátka, tieň hovorí o Božej láskavosti. Akoby hovoril Márii, ale aj nám dnes: ,Som tu pre teba a ponúkam sa ti ako útočisko a prístrešok: poď pod môj tieň, zotrvaj so mnou.'Bratia a sestry, takto sa správa plodná Božia láska. A je to niečo, čo istým spôsobom môžeme zakúsiť aj uprostred nás, napríklad keď sme medzi priateľmi, snúbencami, manželmi, rodičmi a deťmi. Sme nežní a úctiví, keď sa staráme s láskavosťou o druhých. Pomyslime na Božiu láskavosť!Boh takto miluje a vyzýva nás, aby sme robili to isté: aby sme prijímali, chránili a vážili si druhých. Myslieť na všetkých, myslieť na tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, na tých, ktorí sú v týchto dňoch ďaleko od vianočnej radosti. Myslime na všetkých s Božou láskavosťou. Pamätajme na tieto slová: Božia láskavosť.Pri vianočnej vigílii si položme otázku: chcem sa nechať zahaliť tieňom Ducha Svätého, božou nežnosťou, tichosťou a božou láskavosťou, tým, že mu chcem urobiť miesto vo svojom srdci, tým, že sa chcem priblížiť k jeho odpusteniu a k Eucharistii? A potom: pre ktorých osamelých a núdznych ľudí by som mohol byť tieňom, ktorý občerstvuje, či priateľom, ktorý potešuje?Panna Mária, pomôž nám, aby sme boli otvorení, a aby sme prijímali prítomnosť Boha, ktorý nás v tichosti prichádza spasiť.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin JarábekPápež František: Nezamieňajme si slávenie s konzumizmom!Po modlitbe Anjel Pána pápež vyzval k solidarite s obyvateľmi Talianska, ktorí žijú na vysoko kontaminovaných územiach, a ktorí už dlho čakajú na ich vyčistenie. Zaprial všetkým požehnanú nedeľu a Štedrý večer prežitý „v modlitbe, v teple náklonnosti a v striedmosti.“ Svätý Otec pridal aj odporúčanie: „nezamieňajme si slávenie s konzumizmom! Môžeme - a ako kresťania musíme - sláviť v jednoduchosti, bez plytvania a so štedrosťou voči tým, ktorým chýbajú potrebné veci alebo spoločnosť.Napokon Svätý Otec upriamil pozornosť na krajiny, kde prebieha vojna: „Buďme nablízku našim bratom a sestrám, ktorí trpia vojnou: spomeňme si na Palestínu, Izrael, Ukrajinu. Myslime aj na tých, ktorí trpia biedou, hladom, otroctvom. Nech Boh, ktorý si vzal ľudské srdce, vlieva do ľudských sŕdc ľudskosť!“Na záver príhovoru zaželal všetkým Požehnané Vianoce! Martin Jarábek - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024