Hovorca biskupov Poľska: Vyhlásenie nemení predchádzajúce učenie Cirkvi

TK KBS, ekai, ml; kj | 22. 12. 2023 10:43Poľsko 22. decembra (E-kai) „Vyhlásenie v žiadnom prípade nemení predchádzajúce učenie Cirkvi o manželstve a rodine. Nie je to ani dokument o učení Cirkvi o manželstve a rodine, ale skôr o správnom chápaní slova ,požehnanie',“ uvádza sa vo vyhlásení hovorcu Konferencie biskupov Poľska Leszka Gęsiaka SJ. Reagoval na vyhlásenie Fiducia supplicans Dikastéria pre náuku viery, ktoré schválil pápež František.Hovorca biskupov poukazuje na to, že vo vyhlásení sa uvádza, že „je neprípustné, aby existovali obrady a modlitby, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti pri rozlišovaní medzi tým, čo je konštitutívnym znakom manželstva ako ,výlučného, trvalého a nerozlučiteľného zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, prirodzene otvoreného pre potomstvo', a tým, čo ho popiera.“ V rovnakom duchu sa vyjadruje aj Nóta 2021, ktorá vysvetľuje, že „keďže požehnanie osôb súvisí so sviatosťami, požehnanie homosexuálnych zväzkov nemožno považovať za prípustné, pretože by v istom zmysle bolo napodobnením alebo analogickým odkazom na manželské požehnanie vzývané nad mužom a ženou spojenými sviatosťou manželstva“.Hovorca zdôrazňuje, že vo vyhlásení aj v poznámke sa uvádza, že „nie je vylúčené [udeliť] požehnanie jednotlivým osobám s homosexuálnymi sklonmi, ktoré prejavujú túžbu žiť vo vernosti zjavenému Božiemu plánu, ako učí Cirkev“. „Aby však nevznikol omyl, že to znamená súhlas so zväzkami osôb rovnakého pohlavia, musí sa to robiť súkromne, mimo liturgie a bez akejkoľvek analógie so sviatostnými obradmi,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Požehnanie má byť pomocou a posilou pre osobu, aby sa rozišla s hriechom a viedla dobrý život,“ zdôrazňuje hovorca biskupov. Vyhlásenie bolo vydané po konzultácii s členmi Stálej rady Konferencie biskupov Poľska.Zdroj: E-kai
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024