Pred 75 rokmi odišiel do večnosti nitriansky biskup Karol Kmeťko

TK KBS, bnr, tk, ml; kj | 22. 12. 2023 09:16Nitra 22. decembra (TK KBS) V Nitrianskej diecéze si pripomínajú 75. výročie odchodu do večnosti bývalého nitrianskeho diecézneho biskupa a arcibiskupa „ad personam“ Mons. Karola Kmeťka. Narodil sa 12. decembra 1875 v Dolných Držkoviach. Pápež Benedikt XV. ho vymenoval za nitrianskeho biskupa. Konsekráciu prijal v Nitre 13. februára 1921 z rúk pápežského nuncia Clementa Micaru. V roku 1944 ho pápež Pius XII. vymenoval za arcibiskupa „ad personam“. Arcibiskup Karol Kmeťko sa vyznačil veľkou starostlivosťou o vzdelanie a prehĺbenie zbožnosti kňazov a veriacich laikov. Jeho osobitnou láskou boli misie. Svedčí o tom aj dvojzväzkové dielo Svetové misie, ktoré napísal ako nitriansky biskup. Štedro podporoval misionárov Spoločnosti Božieho slova.Okrem nich uviedol do diecézy redemptoristov, saleziánov a školských bratov. Bol propagátorom unionistických kongresov na Velehrade. Karol Kmeťko bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Zomrel 22. decembra 1948. Pochovaný je v biskupskej krypte pod katedrálnym chrámom v Nitre. (Zdroj: Biskuptvo Nitra)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024