Tím Misijnej spoločnosti sv. Vincenta viedol sväté misie vo farnosti Lokca

TK KBS, vm, ml; kj | 21. 12. 2023 14:30Lokca 21. decembra (TK KBS) V dňoch od 9. do 17. decembra 2023 sa konali sväté misie vo Farnosti Lokca na Orave v spišskej diecéze. Direktorom misijného tímu Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti je P. Pavol Noga, CM. Zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky pomáhali sestry miestnej komunity s. Beáta, s. Bernadeta, s. Alena a s. Ľudovíka. V súčasnosti má komunita štyri sestry. Svätý Vincent je od roku 2009 „doma“ vo farnosti Lokca prostredníctvom komunity sestier vincentiek. V roku 2008 konali vo farnosti ľudové misie tiež pátri vincentíni. Vincentská rodina tu už bola známa, napokon z obce pochádza 9 duchovných dcér sv. Vincenta. Sestry navštevovali imobilných seniorov v domácnostiach a pripravovali ich na prijatie sviatostí i návštevu misionárov. V stredu vydali osobné svedectvo manželia Michal a Lucia Szabovci z Komunity Cenacolo.Misie vo Farnosti Lokca sa začali v sobotu 9. decembra otváracou svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice spojenou s „odovzdaním“ farnosti misionárom. Správca farnosti Vdp. Mgr. Michal Holík predniesol modlitbu za misionárov a odovzdal im štólu – symbol kňazskej moci. P. Pavol v homílii objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu generálnej svätej spovede. Misie, ktoré konajú duchovní synovia sv. Vincenta de Paul sú zamerané na fenomén generálnej svätej spovede. Program pokračoval v jednotlivé dni svätými omšami s misijnými kázňami na témy ako hriech, modlitba, Eucharistia, Panna Mária a mnohé iné. Nechýbali stretnutia s mládežou a deťmi, stavovské náuky pre mužov a ženy, pobožnosť za zosnulých, adorácia na spôsob Taizé, obnova manželských sľubov, večerná krížová cesta ulicami obce, spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, prezentácia Zázračnej medaily divadelným spôsobom, návšteva chorých v domácnostiach a mnohé iné. Misionári ponúkli aj aktivitu s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Pátri najmenším účastníkom misií prístupným spôsobom sprostredkovali základné pravdy viery počas svätých omší za účasti detí, ktoré hudobne sprevádzal miestny spevácky zbor.Farnosť Lokca tvorí obec Lokca s počtom obyvateľov cca 2300 obyvateľov a filiálka Ťapešovo s cca 700 obyvateľmi. Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1665 zásluhou rodiny Lokčanských. Pôvodne bol renesančný, neskôr rozšírený na trojloďový a barokizovaný. V Ťapešove sa okolo roku 1960 začalo uvažovať o výstavbe vlastného kostola. Režim tej doby nebol však naklonený cirkevným aktivitám, tak sa kostol začal stavať ako dom smútku. V roku 1966 bol kostol dokončený. Konsekrovaný bol 2. 10. 1966 na sviatok Svätých anjelov strážcov.Sviatosť zmierenia sa vysluhovala dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do momentu, keď to bolo potrebné. V úvodnú nedeľu misií boli sväté omše o 7:30 v Lokci, o 9:00 v Ťapešove a 10:30 opäť v Lokci. Popoludní o 14:00 bola stavovská náuka pre mužov. O 16:00 sa mládež a birmovanci stretli s misionármi v sále Kultúrneho domu. V pondelok dopoludnia misijný tím navštívil žiakov v ZŠ Lokca a v utorok žiakov v ZŠ Ťapešovo. Taktiež pozdravili vedenie obcí. Počas nasledujúcich dní misijný program pokračoval s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií a dopoludnia misionári navštívili seniorov v domácnostiach. V sobotu popoludní o 15:00 bola prezentácia misijného diela vincentínov na Hondurase. Pred večernými svätými omšami bolo krátke divadelné predstavenie o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré stvárnili deti z farnosti. Celý týždeň sa im venovali sestry vincentky, ktoré po svätej omši veriacim priblížili Zázračnú medailu.Misie sa uzavreli v nedeľu 17. decembra dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 13:00 bolo spoločné ukončenie misií v Ťapešove a o 14:00 v Lokci. Začalo sa vystavením Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Následne sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnali misijné kríže aj misijné krížiky i devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Misionári potom „vrátili“ farnosť pánovi farárovi a každý z prítomných si osobne uctil misijný kríž. Posledným bodom programu bolo spoločné neformálne stretnutie veriacich s misionármi. Sväté misie vo farnosti Lokca boli naposledy v roku 2008 a konali ich taktiež bratia vincentíni.Vincentínov počas farských misií v Lokci zastihla krásna správa z Večného mesta. Svätý Otec František prijal na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých. Medzi ôsmimi dekrétmi, ktoré schválil, bol aj dekrét o mučeníctve in odium fidei, teda z nenávisti k viere Jána Havlíka CM, uviedli vincentínski misionári. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024