Synodálny proces na Slovensku pokračuje, prvé konzultácie budú v Nimnici

TK KBS, ml; kj | 21. 12. 2023 13:30Bratislava 21. decembra (TK KBS) Katolícka cirkev na Slovensku pokračuje v synodálnom procese. Prvé konzultácie nad súhrnnou správou Synody o synodalite z októbra 2023, keď sa konalo prvé zasadnutie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov vo Vatikáne, sa na národnej úrovni začnú na stretnutí biskupov, predstaviteľov diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätených osôb a laikov v Nimnici (25. a 26. 1. 2024). Zároveň Cirkev bude hľadať nové možnosti pre zapojenie odborníkov a ostatných veriacich v diecézach/eparchiách.„Generálny sekretáriát Synody biskupov vo Vatikáne po riadnom zasadnutí účastníkov synody tento mesiac vyzval miestne cirkvi, aby sa zamysleli nad súhrnnou správou, podporili ďalšiu diskusiu a pripravili príspevky pre budúcoročné zhromaždenie. Biskupi Slovenska rozhodli, že prvé kolo konzultácii synodálneho procesu Cirkvi na Slovensku sa začne na tradičnom stretnutí, ktoré organizujeme v januári v Nimnici. Účastníci stretnutia budú diskutovať o tom, ako byť synodálnou Cirkvou v misii cez vybrané témy Súhrnnej správy a otázky k nej,“ hovorí Ivan Ružička, národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku, ktorý dnes so zamestnancami Generálneho sekretariátu KBS zorganizoval online konzultáciu s tajomníkmi rád a komisií KBS a koordinátormi synody za jednotlivé diecézy/eparchie.Cieľom tradičného podujatia v Nimnici je vytvoriť v rámci Cirkvi platformu, kde by sa na celoslovenskej úrovni mohli stretnúť biskupi, delegáti diecéz a eparchií, cirkevných inštitúcii, laických združení, cirkevných hnutí, nových spoločenstiev, rehoľných kongregácií, inštitútov zasväteného života, zasvätené osoby a angažovaní laici, aby sa zamýšľali nad zvolenou témou, ktorá rezonuje v Cirkvi. Vzhľadom na pokračujúci celosvetový proces Synody o synodalite 2021 – 2024, ako aj v perspektíve Jubilejného roku 2025, bola pre najbližšie podujatie zvolená téma Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje. Debatovať sa bude o konkrétnych tematickych bodoch, ktoré odpovedajú na otázku, ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Podujatie je súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku.„Bude to prvá možnosť v úzkom kruhu sa zamyslieť nad podnetmi, ktoré prišli z októbrového zasadnutia synody o synodalite,“  pokračuje Ružička. Ďalšou príležitosťou bude možnosť pokračovať v miestnych synodálnych diskusiách v samotných diecézach/eparchiách. „Bude tiež priestor napríklad pre odborníkov z oblasti cirkevného práva, ktorých oslovíme s prosbou o konzultáciu,“ dodal Ružička.Téma synody dominovala aj stretnutiu v Nimnici pred rokom. Kým vlani debatovali účastníci o tom, ako byť synodálnou Cirkvou v jedenástich skupinách, teraz je navrhnutých prvých sedem tematických okruhov, ktoré po dnešnom online zasadnutí budú ešte rozvinuté. „Zvolili sme témy, ktoré vyplývajú zo súhrnnej správy Synody o synodalite z októbra 2023. Úlohou Generálneho sekretariátu KBS je, aby z konzultácii v Nimnici, ako aj z ďalších podnetoch od odborníkov a z diecéz vypracoval súhrnnú správu, ktorú je potrebné poslať do Vatikánu do 15. mája 2024,“  vysvetlil Stanislav Gábor z Generálneho sekretariátu KBS. „Témy reflektujú prelínanie témy synody a jubilejného roka, preto je naším cieľom, aby nádej viedla naše spoločné kráčanie,“  pripomenula hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.V závere stretnutia sa účastníkom online konzultácie poďakoval za účasť nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024