Dobročinná kapustnica pre slobodných pomohla aj deťom v Kongu

TK KBS, jh, ml; pz | 21. 12. 2023 11:05Foto: vincentini.sk

Bratislava 21. decembra (TK KBS) Na fare u dominikánov v Bratislave na Kalvárii sa konala dobročinná vianočná kapustnica pre slobodných, ktorú zorganizovali dobrovoľníci z radov slobodných s pomocou iniciatívy Singlekatolici.sk a pátra Oskara Vaľka OP.Dobrovoľníci začali modlitbou pri Lurdskej jaskyni, následne varili kapustnicu, piekli koláč a pripravovali priestory fary. Spoločne sa zúčastnili na svätej omši vo farskom kostole Panny Márie Snežnej. Po jej skončení sa vrátili späť na faru, kde podávali kapustnicu účastníkom podujatia. Vyše 25 slobodných ľudí malo počas večera tiež možnosť spoločného rozhovoru v menších spoznávacích skupinkách. Tie pomáhajú aj introvertnejším jednotlivcom odbúrať bariéru brániacu im začať rozhovor s neznámymi ľuďmi. Cieľom tohtoročnej vianočnej kapustnice nebolo iba pomôcť slobodným spoznať nových ľudí a zažiť požehnaný čas s dobrými ľudmi, ale aj dobrovoľnými príspevkami za kapustnicu finančne podporiť deti z ulice v Kongu cez Pápežské misijné diela. Spolu s inými dobročinnými podujatiami (ako napr. Valentínsky večer pre slobodných)  sa v tomto roku vďaka aktivitám Singlekatolici.sk podarilo vyzbierať trojcifernú sumu  pre rôzne projekty Pápežských misijných diel. Projekt Singlekatolici.sk vznikol ako vyústenie dobrovoľníckych aktivít Martiny Brenčičovej a Martina Šalamona, ktorí od konca roku 2020 organizovali formačno-duchovné online Zoom stretnutia pre slobodných. Okrem Martina Šalamona sa ako prednášajúci predstavili viacerí hostia – don Marián Valábek, SDB, Monika Hricáková – riaditeľka Domu Quo Vadis, sestra Helena Torkošová, Spoločenstvo Martindom, manželia Košťálovci a ďalší.Singlekatolici.sk je iniciatíva spájajúca rôzne katolícke projekty v pastorácii slobodných na celom Slovensku, ktoré ponúkajú duchovnú, intelektuálnu a spoločenskú formáciu. Samotný web slúži predovšetkým ako „výveska“ podujatí duchovno-formačného aj oddychového charakteru pre slobodných kresťanov. Sumarizuje informácie o miestach  a príležitostiach na spoznávanie nových ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, hľadajú svoje „single“ poslanie alebo duchovné povolanie v Cirkvi. Web Singlekatolici.sk spropagoval už viac ako 100 podujatí určených slobodným, pomohol rozvíjať otvorené modlitebné spoločenstvá v Nitre, Košiciach, Trnave a informuje o pravidelných i príležitostných duchovných, spoznávacích či oddychových aktivitách vo všetkých kútoch Slovenska.TK KBS informoval Juraj Hotovy
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024