Ľudí bez prístrešia, ktorí si zasadli za jeden stôl, povzbudil predseda KBS

TK KBS, shr, ml; pz | 21. 12. 2023 10:30Foto: Archív Arcidiecéznej charity Košice

Košice 21. decembra (TK KBS) V období Vianoc sa väčšina z nás teší na spoločné chvíle v kruhu najbližších, na vianočné jedlá a pečenie medovníkov. Bohužiaľ, nie všetci majú tú možnosť podeliť sa o túto radosť. Pre ľudí bez vlastného domova v Košiciach, ktorí našli oporu a prístrešie v Charitnom dome svätej Alžbety na Bosákovej ulici zriadenom Arcidiecéznou charitou Košice, pripravili vianočné pohostenie. Svätou omšou a bohatým vianočným menu priniesli zamestnanci a pozvaní hostia kúsok svetla radosti v sviatočnom období.Kosice, Bober, nudzaVianočné posedenie sa začalo svätou omšou, ktorú slávil košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. „Sú ľudia, ktorí nemajú svojich blízkych alebo svoj domov. Ľudia bez domova v tomto charitnom zariadení nachádzajú teplé miesto. My prichádzame k nim podeliť sa s ľudskosťou ešte predtým, ako sami zasadneme k štedrovečernému stolu, pripravíme aj pre nich tradičnú štedrú večeru, kapustnicu i rybu.“Kosice, vecera, nudzaRiaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio okrem iného zdôraznil aj potrebu vybudovania nového zariadenia, aby sa sociálne služby mohli poskytovať naďalej a dôstojnejšie: „Vianoce sú o láske, spoločnosti a zdieľaní radosti. Verím, že spoločnými silami môžeme vytvoriť pocit prijatia pre každého. V rámci našej práce je prvoradou úlohou postarať sa o týchto ľudí, aby mali strechu nad hlavou. Postupne sociálnou prácou vytvoriť také podmienky, aby si našli prácu a mohli sa časom osamostatniť.“Na príprave typických vianočných jedál sa podieľali aj dobrovoľníci, ktorí vedia, že ľudia bez vlastného domova nepotrebujú veľa. Na stole nechýbala kapustnica ani šalát s rybou. Ľudia, ktorí našli dočasný domov v tomto zariadení si predčasné Vianoce pochvaľovali. Pán Jozef tu býva už niekoľko mesiacov: „Prišiel som o dom, prišiel som o byt. Som rád, že som aspoň tu. Viete, deti už chcú byť každý svojím pánom a človek keď je starý, už je to ťažšie.“Celé podujatie sa realizovalo vďaka podpore partnerov, štedrých darcov, ale aj angažovanosti samotných obyvateľov Charitného domu sv. Alžbety.TK KBS informovala Silvia Hrabčáková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024