Anglicko: Boj rodičov zmenil vládnu politiku v oblasti rodovej ideológie

TK KBS, VaticanNews, pl, ml; pz | 21. 12. 2023 10:10Foto: Vatican Media

Veľká Británia 21. decembra (VaticanNews) Nové vládne usmernenia pre britské školy zastavujú inváziu rodovej indoktrinácie v tejto krajine. Školy boli takmer bezbranné, ale už nemusia akceptovať žiadosť dieťaťa o tzv. zmenu sociálneho pohlavia. Teraz budú musieť informovať rodičov o tom, že ich dieťa vyjadrí želanie zmeniť svoju identitu. Popredné kresťanské organizácie sa k usmerneniam vyjadrujú pozitívne.Rozhodnutia britskej vlády boli okrem iného diktované nákladmi na rastúcu lavínu detí s psychickými problémami na základe rodovej identity alebo čoraz známejšími prípadmi prepustenia učiteľov za neakceptovanie koncepčného neporiadku, ktorý pohltil britské školy. V usmerneniach sa jasne uvádza, že učitelia a žiaci už nemusia používať zámená opačné k prirodzenému pohlaviu dieťaťa. Rovnaké rozlišovanie sa vzťahuje aj na používanie toaliet alebo šatní.V dôsledku rozhodnej zmeny štátnej politiky voči rodovej ideológii sa anglikánska cirkev dostala do zložitej situácie. Kedysi sformulovala program na potvrdenie postojov slobodnej voľby pohlavia alebo sexuálnej orientácie v školách. Ako anglikáni vyhlasujú, v súčasnej situácii budú musieť svoj program prehodnotiť. Organizácia Christian Concern, ktorá už takmer 10 rokov bojuje proti rozvoju transrodovej ideológie v školách, obvinila anglikánsku cirkev z toho, že podporuje tzv. sociálnu zmenu pohlavia u detí už od piatich rokov.Andrea Williamsová, ktorá vedie Christian Concern a Kresťanské právne centrum, uvádza: „Vláda musí ísť ďalej a vybaviť školy, aby mohli účinne odolávať škodlivým spoločenským zmenám a chrániť slobodu prejavu tým, že týmto usmerneniam dá silu zákona.“ Kresťanské právne centrum zastupuje na súdoch učiteľov, ktorí prišli o prácu kvôli svojmu neoblomnému postoju voči ideológii zmeny pohlavia detí. Príklady by sa dali množiť. Joshua Sutcliffe prišiel o prácu za to, že skupine dievčat, z ktorých jedno sa identifikovalo ako chlapec, hoci biologicky bolo ženského pohlavia, povedal „bravó dievčatá.“ Tento typ prípadov sa na súdoch Spojeného kráľovstva vyskytuje čoraz častejšie, hoci sa zdá, že rozhodnutie vlády túto situáciu zmenilo. K tejto zmene prispel boj, ktorý od roku 2017 vedú Nigel a Sally Roweovci. Ako prví odhalili nárast trans ideológie v britských školách. Na súd sa obrátili po tom, ako im základná škola vedená anglikánskou cirkvou na ostrove Wight povedala, že oni a ich vtedy šesťročný syn budú „transfóbne“ šikanovaní, ak nebudú dodržiavať školskú politiku transrodovej afirmácie.Nigel a Sally sa obrátili na ministerstvo školstva, ktorému predložili medzinárodné odborné dôkazy odhaľujúce, ako politika afirmácie transrodovosti vedie ku katastrofálnym dôsledkom pre deti so zmeneným pohlavím. Manželia Roweovci začali presadzovať potrebu formálnej psychologickej diagnózy predtým, ako sa podniknú kroky týkajúce sa tzv. sociálnej transformácie dieťaťa. Upozorňovali, že situácia detí s pohlavnou konfúziou by mala byť považovaná za problém a riešená na pôde školskej rady, nie ako bezpodmienečné dobro, ktoré treba prijať a vnútiť triede a učiteľom.V roku 2019 médiá široko informovali o zápase anglikánskeho pastora, ktorý negoval stanovisko školy, aby podporil rozhodnutie osemročného dieťaťa zmeniť si pohlavie. Reverend John Parker odhalil skupinu lobistov extrémnej transrodovej organizácie Mermaids. Odhalil, že zastrašovali učiteľov základných škôl tvrdením, že je nezákonné odoprieť dieťaťu použitie toalety alebo šatne kvôli pohlaviu, s ktorým sa identifikuje. Ďalej tvrdili, že odpor voči uznaniu voľby pohlavia dieťaťa je „zločinom z nenávisti.“ Mermaids povzbudzovali deti, aby sa slobodne rozhodli pre voľbu svojho pohlavia bez vedomia rodičov. Okrem toho člen správnej rady tejto organizácie odstúpil po tom, čo bol spájaný s podporou pedofílie.Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Spojené kráľovstvo
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024