Narodenie Krista v majstrovských dielach Vatikánskych múzeí v Ríme

TK KBS, ekai, ml; pz | 21. 12. 2023 08:50Foto: Wikipedia

Vatikán 21. decembra (E-kai) Majstrovské diela sakrálneho umenia nám môžu pomôcť pripraviť sa na Vianoce, tvrdí sestra Emanuela Edwardsová z Vatikánskych múzeí. Upozorňuje, že hoci tento rok si pripomíname 800. výročie prvého živého betlehemu v Grecciu, kresťania vždy slávili Vianoce a umelci všetkých epoch boli touto témou fascinovaní. Prostredníctvom kontemplácie umeleckých diel sa udalosti okolo narodenia Pána reálne dostávajú do našej mysle a srdca, čím sa toto tajomstvo stáva ústredným nielen pre našu vieru, ale aj pre náš život.Sestra Emanuela je zodpovedná za vzdelávacie projekty vo Vatikánskych múzeách. Počas adventu pripravila špeciálnu prehliadku, ktorá návštevníkov prevedie po najdôležitejších zbierkach súvisiacich s Vianocami. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyzdvihla tri z najdôležitejších predmetov.„Jedným z najzaujímavejších predmetov je jedna z najstarších vianočných scén v histórii. Bola vyobrazená na sarkofágu zo 4. storočia. zachoval sa z nej len malý fragment, ale vidíme na nej dieťa Ježiša položené v jasliach, vola, hviezdu a Máriu. Ide o dôležité dielo, pretože potvrdzuje, že prví kresťania slávili sviatok vtelenia nášho Pána. A tiež ukazuje, že betlehemy boli prítomné oveľa skôr, ako svätý František pripravil živý betlehem v Grecciu. V Pinakotéke stojí za povšimnutie Klanenie pastierov od Bartola di Frediho zo 14. storočia. Má veľmi zaujímavú ikonografiu. Dieťa Ježiš neleží v jasliach, ale v sarkofágu a je zabalené do rubáša. Mária je oblečená v čiernom, akoby v smútku. Prečo? Scéna je v tieni kríža, pretože náš Pán sa narodil, aby zomrel za vykúpenie sveta. V tomto zaujímavom diele je teda radosť podfarbená smútkom. Povzbudzuje nás k rozjímaniu o tom, že toto Dieťa má poslanie a nebo, zastúpené anjelmi, sa z tejto udalosti raduje. Ďalšie Klanenie pastierov vidíme na tapisérii z Rafaelovej školy. Je to intímna rodinná scéna. Svätý Jozef ukazuje novoprichádzajúcim na malého Ježiša. Pastieri prinášajú Dieťaťu svoje jednoduché dary. Je zaujímavé, že Kristovo svetlo osvetľuje celú stajňu. On je zdrojom svetla v tejto scéne, pretože, ako čítame v Jánovom evanjeliu, On je svetlom sveta,“ povedala sestra Edwardsová.Špeciálna vianočná prehliadka zbierok Vatikánskych múzeí je možná počas všetkých adventných sobôt.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024