COMECE o migračnom pakte: rovnaké a ľudské zaobchádzanie s každým

TK KBS, ekai, ml; pz | 21. 12. 2023 08:41Foto: Vatican Media

Brusel 21. decembra (E-kai) Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) pri príležitosti Svetového dňa migrantov predstavila súbor základných zásad, ktorými sa má Európska únia riadiť pri prebiehajúcich rokovaniach o novom Európskom pakte o migrácii a azyle. Ide o prijatie práv a mechanizmov, ktoré by zabezpečili rovnaké, spravodlivé a ľudské zaobchádzanie s každým migrantom a žiadateľom o azyl vo všetkých fázach konania.Vo vyhlásení COMECE sa zdôrazňuje, že migranti a žiadatelia o azyl nie sú čísla, ale jednotlivci, ktorí si zaslúžia našu štedrosť, solidaritu a podporu. Povzbudzuje politických činiteľov v Európskej únii, aby v tejto oblasti vypracovali politiku Spoločenstva, ktorá by do centra pozornosti postavila človeka v súlade so štyrmi pokynmi pápeža Františka: prijať, chrániť, podporovať a integrovať.Na realizáciu tejto vízie v praxi vydáva COMECE tieto politické odporúčania:– plne zachovať prístup k azylu ako základné ľudské právo pre každého, kto potrebuje medzinárodnú ochranu, a zaobchádzať humánne s každým, kto príde na naše hranice;– poskytnúť bezpečné miesto tým, ktorí utekajú zo svojej krajiny kvôli prenasledovaniu alebo vojne;– preukázať praktickú solidaritu medzi členskými štátmi s cieľom lepšie zvládnuť tok žiadateľov o azyl a migrantov na vonkajších hraniciach EÚ;– zabezpečiť, aby sa identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín na hraniciach EÚ, ktorá je legitímnym právom každého štátu chrániť svoje komunity a občanov pred všetkými potenciálnymi hrozbami a nebezpečenstvami, vykonávala v súlade s prístupom, ktorý kladie do centra pozornosti dôstojnosť každého človeka;– zaviesť bezpečnejšie a pravidelnejšie kanály, ktoré by nielen zlepšili riadenie migračných tokov, ale aj znížili nelegálnu migráciu a nadmerné zaťaženie hraničných kontrol;– zaručiť právo na prístup k azylu za spravodlivých podmienok vrátane: právneho poradenstva, práva na odvolanie, dostatočného času na primerané posúdenie každej individuálnej žiadosti, obmedzeného a primeraného využívania zadržiavania, rešpektovania jednoty rodín migrantov a utečencov, individualizovaných opatrení, zavedenia hraničných kontrol pre najzraniteľnejšie osoby a rodiny, osobitnej pozornosti venovanej rodinám s deťmi a maloletým bez sprievodu, uľahčenia ich zlúčenia s rodinami a mechanizmu monitorovania základných práv na vonkajších hraniciach;– zabezpečiť bezpečné a dôstojné ubytovanie počas trvania súdneho konania.COMECE uznáva obmedzenia hostiteľských krajín pri prijímaní migrantov, zároveň ich však vyzýva, aby sa vyhli opatreniam, ktoré by mohli viesť k vzniku táborov s nebezpečnými podmienkami. Konštatuje, že ukrajinská utečenecká kríza stanovila vysoké štandardy pre prijímanie utečencov v Európskej únii, čo je príkladom veľkorysej schopnosti štátov a spoločností v Európe chrániť žiadateľov o azyl a ich rodiny. V závere COMECE žiada inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby uzavreli pakt o migrácii a azyle založený na uvedených zásadách.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024