Betlehem je zlomový bod, ktorý mení chod dejín, píše pápež František

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 21. 12. 2023 08:19Foto: Vatican Media

Vatikán 21. decembra (VaticanNews) Prinášame úryvok z knihy Môj betlehem. Porozprávam vám o postavách Vianoc. Ide o knihu úvah, príhovorov a homílií, ktoré Svätý Otec František venoval téme narodenia Pána.___Betlehem je zlomový bod, ktorý mení chod dejín. Tam, v dome chleba, sa v jasliach narodí Boh. Akoby nám chcel povedať: tu sa vám dávam za pokrm. Neberie, ale ponúka pokrm, nedáva niečo, ale seba samého. V Betleheme objavujeme, že Boh nie je ten, kto berie život, ale ten, kto život dáva.Človeku, ktorý bol od začiatku zvyknutý brať a jesť, Ježiš hovorí: ,Vezmi, jedz. Toto je moje telo‘ (Mt 26, 26). Telo betlehemského Dieťaťa iniciuje nový model života – nie požierať a nie kupovať, ale deliť sa a dávať. Boh sa znižuje, aby sa stal naším pokrmom. Keď sa ním, Chlebom života, necháme nasýtiť, môžeme sa znovu narodiť v láske a prelomiť začarovaný kruh hladu a chamtivosti. Z ,domu chleba‘ Ježiš privádza človeka domov, aby sa stal blízkym svojmu Bohu a bratom blížnemu. Pred jasľami pochopíme, že život sa nenasýti tovarom, ale láskou, nie chamtivosťou, ale milosrdenstvom, nie hojnosťou vystavenou na obdiv, ale jednoduchosťou, ktorú treba zachovať.Boh vie, že potrebujeme každodennú obživu, a preto sa nám daroval každý deň nášho života, od jasieľ v Betleheme až po horáreň v Jeruzaleme. A aj dnes sa na oltári stáva chlebom, ktorý sa láme za nás: stojí pri našich dverách a klope, aby vstúpil a jedol s nami (porov. Zjv 3, 20). Na Vianoce prijímame Ježiša na zemi, Chlieb nebeský - pokrm, ktorý sa nikdy nepokazí, ale odteraz nám dáva ochutnať večný život.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024