V banskobystrickom farskom kostole zaznie vianočná omša Jána Egryho

TK KBS, mke, ml; pz | 20. 12. 2023 14:45Banská Bystrica 20. decembra (TK KBS) V banskobystrickom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici zaznie vianočná omša Jána Egryho. Hudobné dielo v podaní zboru, orchestra a sólistov zaznejú 25. decembra 2023 pri svätej omši o 16:30, informoval Martin Kelemen.Pôsobenie Jána Egryho (1824 – 1908) je od druhej polovice 19. storočia úzko spojené s Banskou Bystricou. Pôsobil takmer 58 rokov ako regenschori Farského a Katedrálneho kostola, okrem toho bol mestský kapelník, učiteľ hudby, dirigent a organizátor hudobného života. Egry bol aj skladateľsky činný, komponoval sakrálne a svetské vokálno-inštrumentálne skladby pre rozličné obsadenia. Práve značná časť hudobnej pozostalosti Jána Egryho sa nachádza v archíve Farského kostola, v poslednom období je jeho hudobná pozostalosť predmetom muzikologického výskumu. Dielo Missa pastoralis in F je vianočnou omšou, ktorú autor dokončil 26. novembra1898. Kompozíciu zasadil do obsadenia zboru, sólistov, orchestra a organa. Pozostáva z klasických omšových častí: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei, pričom sa vyznačuje pastorálnym nádychom a brilantnou inštrumentáciou. Dielo sa stalo obľúbené a prešlo rôznymi predvedeniami s organom, komorným orchestrom a dychovým kvintetom. Azda by sa dalo prirovnať k známej omši Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu, z ktorej cez prijímanie zaznie pastorela Rozmilý slavíčku. Banska Bystrica, Jan Egry, koncert, omsa, plagatTK KBS informoval Martin Kelemen
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024