Angažovaní mladí členovia CM Exchange sa zišli na vianočnom večierku

TK KBS, ts ke, ml; pz | 20. 12. 2023 09:10Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda

Košice 18. december (TK KBS/TS KE) Na pravidelnom večierku výmenného programu CM Exchange sa jeho členovia stretli v sobotu 16. decembra v spoločenských priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach. Stretnutie organizovala Komisia pre zahraničné vzťahy, zastrešená Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.Komisia má okrem iného za cieľ vytvárať spoločenstvo mladých angažovaných katolíkov, starať sa o ich komplexný osobnostný rozvoj a vzdelanostnú úroveň. V tomto duchu takmer tridsať prítomných pozdravil otváracím príhovorom moderátor Peter Hospodár. Poukázal na štyri zložky programu: religio, patria, scientia, amicitia, ktoré integrálne formujú mladého človeka k zrelosti.  Činnosť výmenného programu za rok 2023 predstavil jeho riaditeľ Miroslav Házy. V prezentácii ukázal na bohatú činnosť pri posilňovaní nábožensko-národnej identity mladých ľudí. V uplynulom čase sa aj za podpory nadácií podarilo zorganizovať stretnutia s významnými osobnosťami. Osvedčil sa aj trojdňový formačný program, tzv. Summer camp, ktorý je platformou pre vytváranie spoločenstva mladých z celého Slovenska. Ako zdôraznil: „Podstatná je duchovná formácia, spočívajúca v sviatostnom živote a osobnom sprevádzaní kňazom.“ Za Úrad vlády SR sa zhromaždeným prihovoril expert na politiku ľudských talentov Ján Tkáč. Za kľúčové momenty pre rozvoj Slovenska označil nadobudnutie dôvery v štátne orgány a vyhľadávanie talentov u mladých, ktorí by chceli ostať pracovať pre svoju krajinu.V ďalšej časti programu sa so svojimi skúsenosťami zo študijného pobytu v Bavorsku podelili študenti z Trstenej, Košíc a Bratislavy. Kultúrnu vložku programu obohatila spevom koledy Mária Štyráková a vianočnou poéziou Michal Hospodár. Za Spolok sv. Cyrila a Metoda mladých ľudí pozdravil jeho predseda Martin Mráz. Radosť z toho, že sa mladí angažujú aj v spoločenskom priestore vyjadril manažér Pavol Miroššay. Vyvrcholením bolo odovzdávanie certifikátov o absolvovaní zahraničného výmenného programu CM Exchange. Certifikáty v nemeckom jazyku odovzdali Miroslav Házy a Martin Mráz. Agapé dotvorilo večer s pohľadom nádeje na mladú generáciu a jej poslanie pre život cirkvi i spoločnosti. V Nedeľu svätých praotcov sa viacerí mladí zúčastnili na sv. liturgii v Chráme Najsv. Trojice v Košiciach-Pereši.Zdroj: TS KE
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024