Uplynie 46 rokov od povýšenia Trnavskej administratúry na arcidiecézu

TK KBS, abutt, tk, ml; pz | 20. 12. 2023 08:29Trnava 20. decembra (TK KBS) Pápež Pavol VI. apoštolskými konštitúciami Praescriptionum sacrosancti a Qui divino povýšil vo vianočnom období pred 46 rokmi Trnavskú apoštolskú administratúru na arcidiecézu a zároveň zriadil samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu s jej arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave.Stalo sa tak 30. decembra 1977. V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa bolo toto rozhodnutie Svätého Otca verejne vyhlásené 6. júla 1978 pražským arcibiskupom Františkom kardinálom Tomáškom.Pred 45 rokmi bola Trnavská apoštolská administratúra povýšená na arcidiecézu a zároveň bola zriadená samostatná Slovenská cirkevná provincia s jej arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave. Tieto významné kroky pre život a históriu Katolíckej cirkvi na Slovensku urobil pápež Pavol VI., keď 30. decembra 1977 promulgoval dekréty – apoštolské konštitúcie Praescriptionum sacrosancti a Qui divino.„Naši otcovia vo viere, sv. Cyril a Metod dali prvé základy pre také zriadenie. Už v roku 880 bola založená diecéza v Nitre. Po páde Veľkej Moravy naše územie sa stalo súčasťou Uhorského kráľovstva a bolo začlenené do cirkevných zriadení v tomto štáte. Po vzniku Československa v roku 1918, s novými štátnymi hranicami sa žiadalo aj cirkevné usporiadanie. Vyjednávania s vládnou mocou, druhá svetová vojna, územné i politické zmeny a rôzne ťažkosti odďaľovali konečné riešenie. Vtedy dôležitejšie bolo dosiahnuť aspoň menovanie dobrých pastierov a to proti tlaku protináboženského režimu, ktorý panoval. Ten si neprial posilniť náboženské cítenie obyvateľov tým, že by sa sídlo plánovanej Slovenskej cirkevnej provincie stanovilo v hlavnom meste Bratislave. Aj prípadnú voľbu Nitry režim považoval za príliš prajnú Cirkvi.Dlhé a ťažké vyjednávania priviedli k tomu, že Svätá stolica povýšila dňa 30. decembra 1977 Trnavskú apoštolskú administratúru na arcidiecézu a zároveň vyzdvihla na metropolitné sídlo, ktorému boli podriadené ako sufragánne ostatné rímskokatolícke diecézy na celom Slovensku. Okrem toho upravila hranice diecéz podľa štátnych hraníc a tak vznikla Slovenská cirkevná provincia, ktorej hranice sa kryli so štátnymi hranicami. A my si dnes pripomíname toto 40. výročie jej vzniku a našej cirkevnej samostatnosti, keď už nijaká územná jednotka Cirkvi nepatrila do iného štátu a ani naopak. A za to my ďakujeme Pánu Bohu,“ povedal v homílii kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Tieto jeho slová zazneli v sobotu 23. júna 2018 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa počas pontifikálnej svätej omše, ktorú slávili pri príležitosti 40. výročia tejto udalosti.Od vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie a Trnavskej arcidiecézy sa udiali už i ďalšie dôležité kroky pre život Katolíckej cirkvi na Slovensku, tieto však zostávajú v knihe histórie zaznamenané zlatými písmenami. Možno i preto, lebo sa zrodili v ťažkej dobe, ktorá životu Cirkvi v našej krajine nijako nepriala.Zdroje: Arcibiskupský úrad v Trnave / Archív TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024