Anjel Pána v 3. adventnú nedeľu: Odovzdávajme Ježišovo svetlo

TK KBS, VaticanNews mj; pz | 17. 12. 2023 16:45Vatikán 17. decembra (VaticanNews) Dnes, 17. decembra, v tretiu adventnú nedeľu, ktorú nazývame aj nedeľou radosti, pápež František sfúkol 87 sviečok na svojej narodeninovej torte. Počas zamyslenia pred modlitbou Anjel Pána sa vrátil k svedectvu Jána Krstiteľa o svetle, ktorým je Kristus. Medzi vyše 22 tisícmi veriacich, ktorí sa zišli na Námestí sv. Petra bolo mnoho detí z rímskych oratórií, ktoré priniesli Jezuliatka na požehnanie.Drahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes, v tretiu adventnú nedeľu, nám evanjelium hovorí o poslaní Jána Krstiteľa (porov. Jn 1, 6-8. 19-28) a poukazuje na neho ako na proroka, ktorého Boh poslal, aby „vydal svedectvo o svetle“ (v. 8). Zamyslime sa nad tým: vydávať svedectvo o svetle.Svedectvo. Ján Krstiteľ je určite neobyčajný človek. Ľudia sa hrnú, aby ho počúvali, priťahuje ich jeho dôsledný a úprimný spôsob života (porov. v. 6-7). Jeho svedectvo prichádza cez priamosť jeho reči, úprimnosť jeho správania a striedmosť jeho života. To všetko ho odlišuje od iných slávnych a mocných ľudí tej doby, ktorí veľa investovali do zovňajšku.
Ľudia ako on, čestní, slobodní a odvážni, sú svetlé, fascinujúce postavy: inšpirujú nás, aby sme sa vymanili z priemernosti a boli sami vzorom dobrého života pre iných. Pán posiela takýchto mužov a ženy v každej dobe. Vieme ich rozpoznať? Snažíme sa učiť z ich svedectva, konfrontujeme sa s nimi? Alebo sa nechávame očariť módnymi postavami? A my prechádzame do povrchných postojov.Napriek tomu je Ján oslňujúci v tom, že vydáva svedectvo o svetle. Aké je to jeho svetlo? On sám nám odpovedá, keď zástupom, ktoré sa zišli, aby ho počúvali, jasne hovorí, že on nie je svetlo, že on nie je Mesiáš (porov. v. 19-20). Svetlom je Ježiš, Boží Baránok, „Boh, ktorý zachraňuje“. On jediný vykupuje, oslobodzuje, uzdravuje a osvecuje. Preto je Ján „hlas“, ktorý sprevádza bratov k Slovu. Slúži bez toho, aby vyhľadával pocty a vyznamenania: je lampou, kým svetlom je živý Kristus (porov. vv. 26-27; Jn 5, 35).Bratia a sestry, príklad Jána Krstiteľa nás učí prinajmenšom dvom veciam. Po prvé, že sa nemôžeme zachrániť sami: iba v Bohu nachádzame svetlo života. Po druhé, že každý z nás môže službou, dôslednosťou, pokorou a svedectvom života – vždy s Božou milosťou – byť lampou, ktorá svieti a pomáha druhým nájsť cestu k stretnutiu s Ježišom.Položme si otázku: Ako môžem byť svedkom svetla, svedkom Krista, v prostredí, v ktorom žijem, nie vo vzdialenom čase, ale už teraz, počas týchto Vianoc?Panna Mária, zrkadlo svätosti, nech nám pomáha byť mužmi a ženami, ktorí odzrkadľujú Ježiša, svetlo, ktoré prichádza na svet.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka a Martin Jarábek)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024