Pápež: „Živý betlehem“ prebúdza úctu k tajomstvu vteleného Boha

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; kj | 16. 12. 2023 13:05Foto: Vatican Media

Vatikán 16. decembra (VaticanNews) V sobotu 16. decembra prijal Svätý Otec František na audiencii účastníkov podujatia „živý betlehem“, ktoré sa uskutoční v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Pápež sa v príhovore zameral na dve témy: 800. výročie od prvej betlehemskej scény vytvorenej svätým Františkom z Assisi. A spomenul aj súčasný Betlehem vo Svätej zemi, ktorá prežíva vojnový konflikt.V sobotňajšie skoré ráno navštívili Svätého Otca vo Vatikáne hostia oblečení v kostýmoch Svätej rodiny, aby poprosili o pápežské požehnanie predtým, než sa stanú „živým betlehemom“ v hlavnej mariánskej bazilike. Petrov nástupca v úvode príhovoru uviedol: „V Bazilike Santa Maria Maggiore sa nachádza relikvia Ježišovej kolísky, a preto má veľmi zvláštne spojenie s Betlehemom a jasličkami. Nachádza sa v nej aj súsošie od Arnolfa di Cambia, ktoré objednal pápež Mikuláš IV. a ktoré sa považuje za prvý betlehem v dejinách umenia.“Potom sa v súvislosti so službou postáv „živého betlehemu“ pápež podelil s hosťami s dvomi myšlienkami. Ako prvé pripomenul výročie prvých jasličiek vytvorených svätým Františkom pred 800 rokmi: „Je dôležité si uvedomiť, prečo ho vymyslel, pochopiť jeho význam, aby sme ho nezredukovali na obyčajný folkloristický zvyk. Svätý František chcel naživo znázorniť narodenie Ježiša, aby v ľuďoch vzbudil pocit nehy pred tajomstvom Boha narodeného z Márie v stajni a uloženého v jasliach. Chcel dať zobrazeniu konkrétnosť: aby ho namiesto obrazu a sôch znázornili ľudia z mäsa a kostí, a tak aby vynikla skutočnosť Vtelenia.“Ako druhú myšlienku pápež pripomenul, aby sme nezabúdali na bratov a sestry v dnešnom meste Betlehem. Svätý Otec uviedol: „Vieme, aká je situácia, pretože vojna je dôsledkom konfliktu, ktorý trvá už desaťročia. Takže vaše vystúpenie musí byť prežívané v solidarite s týmito bratmi a sestrami, ktorí tak veľmi trpia. Ich Vianoce budú zrejme plné bolesti, smútku, bez pútnikov, osláv. Nechceme ich nechať samých. Sme im nablízku modlitbou, konkrétnou pomocou a tiež vašimi živými jasličkami, ktoré všetkým pripomínajú, že utrpenie v Betleheme je otvorenou ranou pre Blízky východ a celý svet.“Na záver pápež účastníkov „živého betlehema“ požehnal a zaželal im, aby prežili svoju službu „s vierou a radosťou“ a boli tak svedectvom evanjelia“.Miroslava Holubíková Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024