Biskup Judák navštívil Stredisko sv. Františka Saleského EFFETA

TK KBS, tu, ml; pz | 15. 12. 2023 15:10Foto: Archív Biskupstva Nitra

Nitra 15. decembra (TK KBS) EFFETu – Stredisko sv. Františka Saleského po prvýkrát navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ďalšími kňazmi celebroval v „effeťáckej“ kaplnke svätú omšu za účasti zamestnancov strediska a rodín s deťmi, ktoré ho navštevujú, a o ktoré sa v stredisku s láskou starajú.Biskup Viliam všetkým požehnal a poprial im, aby boli ako med pre tento svet. Účastníci stretnutia spolu s pracovníkmi strediska vyjadrili z návštevy neskrývanú radosť a vďaku za povzbudenie do ďalšej služby a milosti, ktorej sa im aj skrze biskupa Viliama a prítomných kňazov od Boha dostalo. Po liturgickej slávnosti sa účastníci stretnutia zišli pri spoločnom stole na agapé a spoločenskom stretnutí.EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré zriadilo a súčasne poskytuje služby s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, poskytovať individuálnu podporu a komunitné služby pre deti so zdravotným postihnutím a zvlášť pre deti a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny. Poskytuje komplexnú a ucelenú sociálnu starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby, ktoré tvoria komplex sociálnych služieb na komunitnej úrovni.Súčasne však poskytuje aj špeciálno-pedagogické a psychologické služby v rámci Súkromného centra poradenstva a prevencie. Služby dopĺňa aj o aktivity v oblasti kultúry a umenia a duchovného života ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodín a komunít. Pracovníci strediska sprevádzajú rodiny v dôležitých etapách ich života. Hľadajú spolu odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva. Pod jednou strechou sa snažia poskytnúť komplexnosť a synergiu podpory a pomoci, ktorú rodiny pre svoje deti so zdravotným postihnutím od ich narodenia až do dospelosti potrebujú.V tíme EFETT-y sú prítomní sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, tlmočník posunkového jazyka či inštruktor sociálnej rehabilitácie s dlhoročnými skúsenosťami. EFETTA ponúka spoluprácu orientovanú na rodinu. Spolupracuje s lekármi, školami, poradenskými centrami, inými poskytovateľmi sociálnych služieb a organizáciami, aby spojila odborníkov na podporu každého dieťaťa a jeho rodiny žiť čo najviac samostatný a nezávislý život.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024