Študenti vytvorili nástenné maľby v Nízkoprahovom dennom centre

TK KBS, vf, ml; pz | 11. 12. 2023 12:36Prešov 11. decembra (TK KBS) Študenti Školy umeleckého priemyslu Prešov pod vedením vyučujúcich vytvorili nástenné maľby v spoločenskej miestnosti Nízkoprahového denného centra Prešov. Tvorivá aktivita študentov sa stala mikulášskym prekvapením pre ľudí bez domova.„Umenie môže mnohými spôsobmi hovoriť k ľuďom, dokáže vyvolať u ľudí príjemné pocity. U ľudí bez domova sú často schované hlboko pod povrchom. Cieľom aktivity v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu Prešov bolo zútulniť priestor, kde prichádzajú v rámci prešovskej charity ľudia bez domova. Miesto, kde sú prijatí takí, akí sú. Miesto, kde sa cítia v bezpečí,“ informovala Martina Podhájecká, zástupkyňa vedúceho Nízkoprahového denného centra Prešov. Mladí nadaní umelci sa spojili pre dobrú vec, ktorá bude slúžiť aj na emocionálny rozvoj prijímateľov charity. Zároveň sa sami tešia z podobných výziev, kedy sú vytrhnutí zo školského prostredia a nejde o bežnú stolovú prácu. Ich nadšenie sa odrazilo aj na samotnom výstupe, ktorý bol vynikajúci už do začiatku.„Žiakov sa snažíme zapájať do takýchto akcií, aby si uvedomovali hodnotu toho, čo možno majú, čo ostatní nemajú. Hodnotu toho, čo môžu stratiť a aké je to ťažké potom získať späť. Veľmi radi ich zapájame do podobných akcií ako sú charitatívne podujatia, napr. ako je aj táto maľba. Ja sa osobne z toho veľmi teším, keď vidím aj ten prínos, aj to, že to, v čom ich vzdelávame, má nejaký reálny výstup a môže slúžiť na budovanie dobra,“ priblížila cieľ tejto aktivity z pohľadu Školy umeleckého priemyslu Prešov Linda Pločicová, riaditeľka školy.Zadania výnimočnej úlohy sa zhostili vyučujúce – Paula Maliňáková a Gabriela Gőrgeyová, zástupkyňa RŠ pre umelecké vzdelávanie. Spoločne so študentmi vytvorili taký motív, ktorý spĺňal základný parameter, možnosť realizácie v priebehu jedného dňa. Podľa slov pani riaditeľky realizácia nástenných malieb im trvá zvyčajne týždeň, niekedy dva. Každý študent na svojom zhruba 1 metri štvorcovom vytvoril svoj individuálny návrh. Jednotlivé návrhy s prírodnými motívmi nakoniec spojili do jedného súvislého pásma. „Vybrali sme žiakov, kde sme usúdili, že sú talentovaní pre túto oblasť nástennej maľby. Išlo o 16 žiakov 2. a 3. ročníka v odbore propagačné výtvarníctvo,“ doplnila informácie o mladých tvorcoch spoločného diela riaditeľka školy.Prijímatelia nízkoprahového denného centra mali počas dňa možnosť stráviť utorkový deň v budove pobytových sociálnych služieb krízovej intervencie. Za ten čas sa vo vedľajšej budove tvorilo. Stačilo pár hodín na to, aby sa biele steny spoločenskej miestnosti premenili na veselé a plné farieb. Darom od školy bol aj materiál použitý na maľbu.TK KBS informovala Veronika Futejová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024