V Kostoľanoch pod Tribečom uviedli knihu s názvom Tichý svedok dejín

TK KBS, vp, ml; pz | 11. 12. 2023 11:11Kostoľany pod Tríbečom 11. decembra (TK KBS) V Kultúrnom dome v Kostoľanoch pod Tribečom uviedli novú knihu s názvom Tichý svedok dejín. Kostol sv. Juraja. Autorkou a zostavovateľkou knihy je doc. Viera Peťková. Ako uviedla, kniha je na počesť všetkých žijúcich i už nežijúcich, ktorí kostolík od čias Veľkej Moravy zachovali pre našu generáciu i pre generácie po nás.Kniha opisuje historický vývoj kostolianskej lokality a s ňou spojeného kostola, stavebnú architektúru kostola, vzácne nástenné maľby na stenách, sakrálne vybavenie, ale i blízke okolie s cintorínom a vzácne archeologické nálezy. V texte sa potvrdzuje vek kostola z výsledkov vedeckých analýz, ktoré ho zaraďujú do obdobia Veľkomoravskej ríše, a tým je najstarším stále žijúcim kostolom. Veď až na krátke technické prestávky od jeho stavby po dnešok sa v ňom konajú bohoslužby a rímskokatolícke obrady.Slávnosť bola spojená s kultúrym programom. Spevácky zbor Quantum Bora ospieval minulosť v Kostolianskej hymne a stáročnú hudbu si pripomenuli skladbami v podaní manželov Žilíkovcov, hudobnou skupinou Musicantica Slovaka. Na uvedení knihy sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí a príhovorom prítomných oslovili bývalý správca farnosti Igor Písečný, ako aj jej súčasný správca Lukáš Ložek.TK KBS informovala Viera Peťková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024