Anjel Pána: Vážme si ticho a umiernenosť

TK KBS, VaticanNews mh;pz | 10. 12. 2023 15:00Foto: Vatican Media

Vatikán 10. decembra (VaticanNews) V slnečnú druhú adventnú nedeľu 10. decembra sa zišlo na Námestí sv. Petra okolo 25 tisíc veriacich. Pápež František vyzval pred modlitbou Anjel Pána pozrieť sa na seba vo svetle otázok Evanjelia o Jánovi Krstiteľovi: Aké miesto má ticho v mojich dňoch? Je to prázdne, možno neznesiteľné ticho alebo priestor na počúvanie, modlitbu, starostlivosť o srdce? Je môj život umiernený alebo plný zbytočností? Prinášame plné znenie pápežovho príhovoru.Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V dnešnú druhú adventnú nedeľu nám evanjelium hovorí o Jánovi Krstiteľovi, Ježišovom predchodcovi (porov. Mk 1,1-8) a opisuje ho ako „Hlas volajúceho na púšti“ (v. 3). Púšť, prázdne miesto, kde sa nekomunikuje a hlas, nástroj na dorozumenie, sa zdajú byť dva protichodné obrazy, ale v Jánovi Krstiteľovi sa spájajú.Púšť. Ján Krstiteľ káže tam, pri rieke Jordán, blízko miesta, kde jeho ľud pred mnohými storočiami vstúpil do zasľúbenej zeme (porov. Jn 3, 1-17). Pritom akoby hovoril: ak chceme počúvať Boha, musíme sa vrátiť na miesto, kde štyridsať rokov sprevádzal, chránil a vychovával svoj ľud, na púšť. Je to miesto ticha a miesto podstaty, kde si človek nemôže dovoliť zaoberať sa zbytočnosťami, ale musí sa sústrediť na to, čo je nevyhnutné pre život.Toto je stále aktuálna výzva: aby sme mohli pokračovať na ceste životom, je potrebné zbaviť sa „toho čo je navyše“, pretože žiť dobre neznamená naplniť sa zbytočnosťami, ale zbaviť sa toho, čo je prebytočné, načrieť hlboko do svojho vnútra, aby sme pochopili, čo je pred Bohom skutočne dôležité. Len ak prostredníctvom ticha a modlitby urobíme miesto Ježišovi, ktorý je Slovom Otca, budeme schopní oslobodiť sa od znečistenia márnymi slovami a rečami. Ticho a umiernenosť – v slovách, v používaní vecí, umiernenosť médií a sociálnych sietí – nie sú len „ozdobami“ alebo čnosťami, sú základnými prvkami kresťanského života.A dostávame sa k druhému obrazu, k hlasu. Púšť a hlas. Je to nástroj, ktorým prejavujeme to, čo si myslíme a nosíme v srdci. Chápme teda, že je veľmi spojený s tichom, pretože vyjadruje to, čo dozrieva vo vnútri, z počúvania toho, čo nám naznačuje Duch Svätý. Bratia a sestry, ak človek nevie mlčať, ťažko môže povedať niečo dobré; zatiaľ čo čím pozornejšie mlčí, tým silnejšie je jeho slovo. Hlas Jána Krstiteľa súvisí s pravosťou jeho skúsenosti a čistotou jeho srdca.Môžeme si položiť otázku: Aké miesto má ticho v mojich dňoch? Je to prázdne, možno neznesiteľné ticho alebo priestor na počúvanie, modlitbu, starostlivosť o srdce? Je môj život umiernený alebo plný zbytočností? Aj keby to znamenalo ísť proti prúdu, vážme si ticho, umiernenosť a počúvanie. Nech nám Panna Mária, Matka ticha, pomôže milovať púšť, aby sme sa stali dôveryhodnými hlasmi ohlasujúcimi jej prichádzajúceho Syna.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Beáta Dorková)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024