V Hlohovci sa konalo prijatie do Združenia mariánskej mládeže

TK KBS, lf, ml; pz | 04. 12. 2023 15:43Foto: Dominik Žažo

Hlohovec 4. decembra (TK KBS) Vo Farskom kostole v Hlohovci sa konalo prijatie anjelikov, čakateľov a členov do Združenia mariánskej mládeže. Hlavným celebrantom bol páter Ondrej Skočík CM, koncelebroval dekan Jozef Schwarz. Do Hlohovca zavítala aj sestra Karitas Grobarčíková DKL, ktorá priniesla aj medaile, ktoré sa odovzdávajú podľa stupňa prijatia – so žltou stuhou anjelikom, s bielou čakateľom a s modrou členom.Páter Skočík v kázni priblížil príbeh zázračnej medaily, ktorá na zadnej strane má Srdce Ježišovo a Srdce Panny Márie. Keďže sa prijatie konalo na prvý piatok mesiaca, hovoril o dôležitosti svätej spovede i o nadchádzajúcom Advente. Mladých povzbudil, aby vytrvali vo svojom záväzku. Po kázni sa konalo samotné prijatie. Do Združenia vstúpilo 10 anjelikov, 6 čakateľov a 3 členovia. Liturgiu hudobne doprevádzal hrou na gitare Dominik Pecho zo skupiny jUnity. Slávnosť bola ukončená eucharistickým požehnaním a nasledovalo agapé v priestoroch fary.TK KBS informovala Lucia Froncová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024