V obci Osikov vytvorili spoločný hrob pre pochovávanie potratených detí

TK KBS, zzi, ml; kj | 30. 11. 2023 15:40Foto: zazivot.sk

Osikov 30. novembra (TK KBS) Obec Osikov je druhou v bardejovskom okrese, ktorá vytvorila spoločný hrob pre pochovávanie potratených detí. Projekt je súčasťou celkovej revitalizácie obecného cintorína. Toto dielo pomoci pre rodičov, ktorí stratili svoje dieťa ešte skôr, ako sa stihlo narodiť, sa nachádza neďaleko vstupnej brány.Pozostáva z dvoch častí. Na kamennom bloku sa nachádza súsošie Pomník nenarodeným deťom. Jeho autorom je Martin Hudaček. Na skale sa nachádza tabuľa s biblickým textom od proroka Izaiáša: „Ktože mi týchto porodil? Veď ja som bezdetná a neplodná, zajatá a vzdialená, kto teda týchto vychoval? Hľa, ja som ostala sama, odkiaľže sú títo?“ (Iz 49, 21)Druhú časť tvorí spoločný hrob pre potratené deti. Zriaďovateľom a správcom hrobu je obec Osikov. Hrob je určený pre obyvateľov obce, resp. pre ostané obce vo farnosti (Fričkovce, Vaniškovce), prípadne po dohode aj pre ďalších. Ak sa rodičia potrebujú poradiť, ako postupovať v príprave na pohreb, môžu využiť linku pomoci 0948 66 58 99.Slávnosť požehnania sa začala svätou omšou vo farskom kostole v Osikove. S miestnym duchovným koncelebroval Dušan Škurla, poverený apoštolátom ochrany života v Košickej arcidiecéze. Následne sa zhromaždenie presunulo na cintorín. Pred obradom požehnania sa prihovoril starosta obce Jozef Kvokačka, autor súsošia Martin Hudaček a farár Pavol Štefúrik. Odhalenie diela hudobne doprevádzal zbor.Zdroj: zazivot.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024