Kandidáti na stáleho diakona Košickej arcidiecézy vo farnosti Víťaz

TK KBS, ab, mm, ml; pz | 27. 11. 2023 14:25Foto: Martin Magda st.

Víťaz 27. novembra (TK KBS) V sobotu 25. Novembra 2023 sa zišli vo farnosti Víťaz šiesti kandidáti na stáleho diakona Košickej arcidiecézy aby sa formovali vo svojom duchovnom vzdelávaní sa k prijatiu prvého stupňa sviatostného kňazstva. Sprevádzali ich Jozef Kohut, poverený formáciou kandidátov a Juraj Jurica, vyučujúci kánonické a civilné právo na Teologickej fakulte KU, sudca Metropolitného tribunálu a člen presbyterskej rady Košickej arcidiecézy.„V našej Košickej arcidiecéze začal program prípravy trvalých diakonov. Je to inštitút v Cirkvi, ktorý je bežne používaný v mnohých krajinách najmä západnej Európy a v USA. Je to možnosť pre mužov, aj ženatých mužov, prijať sviatosti vysviacky v stupni diakonátu s tým, že môžu vysluhovať sviatosti a vykonávať službu, ktorá je vlastná akémukoľvek diakonovi, t. z. môžu kázať Božie slovo, katechizovať, krstiť, asistovať pri sobáši, pochovávať. Sú to vysvätení Boží služobníci, ktorí dostávajú osobitný mandát, aby vypomáhali vo farnosti, buď vo farnosti ich pôvodu alebo vo farnosti, kam ich pošle náš arcibiskup Bernard Bober. Vzhľadom na to, že sa jedná väčšinou o ženatých mužov s rodinami, formačný program sa vykonáva väčšinou v soboty. Aj dnes, v poslednú novembrovú sobotu tohto roka, sme prišli tu do farnosti Víťaz, odkiaľ pochádza Erik Kostelník, jeden z kandidátov na stály diakonát,“ hovorí o stálom diakonáte Juraj Jurica.„Chceme zladiť jednak formáciu intelektuálnu, ale aj tú ľudskú, bratskú, lebo to „communio sacerdotalis“ v ich prípade duchovné spojenie cez diakonské svätenie, je to, čo sa majú, podľa môjho úsudku, v prvom rade naučiť: že sú bratia, že majú spolupracovať, v súčasnom jazyku by to niekto označil ako teambuilding. Ráno sme slúžili svätú omšu za nich a za ich rodiny, so spomienkou sv. Katarínu, ale aj so spomienkou na Pannu Máriu. Snažili sme sa povzbudiť miestnych veriacich, ale rovnako aj my sme boli povzbudení ich prítomnosťou, ich vierou.Program pokračoval prednáškou, ktorá bola z teológie ohlasovania. „Ohlasovanie evanjelia je misia diakonov, priamo charizma, pokojne môžeme povedať nadprirodzený dar, ktorý dostanú z rúk Božej milosti – hlásať, ohlasovať evanjelium. Kristus neprišiel pred dvetisíc rokmi spasiť iba svojich súčasníkov, ale táto Jeho túžba je prítomná v každej generácii. Téma, ktorú sme rozoberali a kvôli ktorej sme sa v rámci intelektuálnej a duchovnej formácie zišli, je spôsob kázania. Je to teológia ohlasovania, ako robiť na jednej strane exegézy zo Svätého písma, lectio divina, rozjímať, ale v plnom vedomí, že „z plnosti srdca hovoria moje ústa“ – to, čo hovorím, musím v prvom rade prežiť, pretože kresťanstvo nie je nejaká náuka, ale je to príbeh, ktorý máme prežiť s Bohom,“ dodal Jurcia.   Spracovali Monika Magdová, A. Blizmanová a M. Magda
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024