Svetové dni mládeže oslávili mladí s biskupmi na Slovensku (aktualizované)

TK KBS, tk, ml; pz | 27. 11. 2023 11:00Foto: Archív Biskupstva Nitra

Bratislava 27. novembra (TK KBS) V Katolíckej cirkvi sme v nedeľu slávili slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (Nedeľu Krista Kráľa). Pápež František v roku 2021 preložil slávenie svetového dna mládeže na tento deň. Pôvodne sa slávil na Kvetnú nedeľu od jeho ustanovenia sv. Jánom Pavlom II. v roku 1985. V roku 2023 sa slávil tretí raz v deň tejto veľkej slávnosti ako 38. v poradí. Pri tejto príležitosti zaznel v kostoloch list predsedu Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Mons. Tomáša Galisa, ktorý sa mladým prihovára v mene všetkých biskupov.Zároveň na Slovensku vyrcholil Týždeň Cirkvi pre mládež. Do tejto iniciatívy sa zapojili všetky diecézy a eparchie na Slovensku. Týždeň zároveň počas víkendu priniesol sériu diecéznych stretnutí mládeže. Podujatia zorganizovali v Bratislave, Bardejove, Spišskej Novej Vsi, Cinobani, Nitre a v Žiline. V Spišskej diecéze pripravili päť dekanátnych stretnutí. Prinášame správy z niektorých z nich. Témou tohtoročného 38. svetového dňa mládeže, ktorú vybral Svätý Otec, aby sa slávila v partikulárnych cirkvách, znela „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12,12)  Je cestou prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je Pútnici nádeje.Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie - SME 2023Spisska Nova Ves, mladiVíkend pred nedeľou Krista Kráľa bol vrcholom aktivít mládeže Košickej eparchie, ktoré sa uskutočnili v Spišskej Novej Vsi od 24. do 26. novembra 2023. Tematicky zamerané na Spišský protopresbyterát, otázka "SPIŠ? SME tu!" definovala atmosféru stretnutia.Základňou pre podujatie bola Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, ktorá poskytla priestor pre mladých z rôznych častí eparchie. Registráciu mladých viedli animátori, ktorí okrem priradenia tried a skupín umožnili výber farnosti Spišského protopresbyterátu, za ktorú sa mládež počas víkendu spoločne modlila.Radosť a nádej, odvodené z posolstva pápeža Františka, prenikali celým podujatím. FUN zóny s hrami, kaviarňou a CHILL zónou umožnili mladým budovať nové vzťahy a zažívať radosť zo spoločenstva.Večerný program otvoril ceremoniál s tancom, hudbou a divadlom. Svedectvá animátoriek Marianny a Julky o viere v neustáleho Ježiša pridali hĺbku. Katechéza o. Milana Kmeca o nádeji prítomnosti stanovila základy pre ďalšiu prácu v skupinách.Sobotné ráno bolo obalené tajomstvom, ktoré mladí odhalili v telocvični. Hudobná metafora huslistky, predstavená animátorkou Radkou, symbolizovala životný smer. Katechéza o. Mária Cserépa zdôraznila, že napriek prekážkam nám Kristus pomáha nájsť cestu k svojmu cieľu.Pútnici navštívili Mariánsku horu v Levoči, kde ich sprevádzali rôzne skupinové aktivity. Liturgia v Bazilike Navštívenia Panny Márie a obed sestričiek z kongregácie Božského Vykupiteľa boli vrcholom ich putovania.Večerný program pokračoval diskusiou o nádeji minulosti a návštevou vladyku Cyrila. SMEtalk: „Beznádej nie je riešenie“ s o. Patrikom Maľarčíkom a animátorkou Sofiou Zorvanovou pridali pohľady na silu viery v ťažkých chvíľach, doplnené o odborný pohľad psychológa Mareka Madra z Ipčka.Nedeľné ráno zahŕňalo bohaté švédske stoly, spoločnú modlitbu Akatistu k Ježišovi Kristovi a archijerejskú svätú liturgiu v miestnom chráme. Vladyka Cyril zdôraznil dôležitosť nasledovania Krista aj za cenu obety.Po slávnostnom obede kráľovský víkend mladých vyvrcholil v historickej budove Reduty, kde sa formou piesní, divadla a hovoreného slova mladým predstavili jednotlivé farnosti Spišského protopresbyterátu a priblížili svoj región i tradície. Posledným bodom programu bolo odovzdanie putovnej ikony Presvätej Bohorodičky mládeži Sečovského protopresbyterátu, ktorý bude hostiť SME Rady pre mládež Košickej eparchie v nasledujúcom roku.SME 2023 v Spišskej Novej Vsi ukončilo svoju kapitolu s hlbokým duchovným obohatením, budovaním vzťahov a posilnením viery mládeže Košickej eparchie.TK KBS informovala Sofia MikulováV  Prešove sa stretli mladí s  vladykom Petrom  Prešov, stretnutie, vladyka, Rusnak Foto: Timotej PaločkoPo minuloročnom stretnutí mládeže v  Malcove sa tento rok zišli mládežníci  s vladykom Petrom Rusnákom  v srdci archieparchie v  Prešove. Stretnutie sa uskutočnilo v  nedeľu Krista Kráľa 26. novembra  a bolo otvorené slávením svätej liturgie a programom v  Kine Scala. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter za účasti mnohých kňazov a  veriacich v  Chráme povýšenia svätého kríža na prešovskom sídlisku Sekčov. So spevom sa pridali deti z domácej farnosti Prešov-mesto pod vedením Evy Fuchsovej. V  kázni zaznelo, že Kristus je kráľ, ktorý zostupuje k  človekovi. On sa nenecháva obsluhovať, ale práve naopak, prichádza slúžiť, uviedol kazateľ. Preto aj náš postoj má byť kráľovský, vyjadrený v  láske, prostredníctvom služby. Do nej sú pozvaní aj noví animátori, ktorí dostali na záver slávnosti absolventské listy od vladyku Petra Rusnáka.

 Druhá časť programu sa konala v  Kine Scala a  uskutočnila sa pod vedením Janky Demčákovej a  jej tímu: kňazov, animátorov, dobrovoľníkov. Téma stretnutia pokračovala v  duchu nedele, ale bola rozvinutá o  slová: Vojdi a  začuj! Všetci prítomní tak mohli zažívať spoločenstvo modliacej a  radostnej cirkvi. Bohatý program bol pútavý od začiatku až do konca. Hostí vítalo hudobné zoskupenie (kapela) s pracovným názvom „Z  ničoho nič“. Samotný program začal pantomímou. Tá prepájala myšlienku budovania cirkvi na liturgickom základe. Ukázala skrytý i  verejný život Ježiša Krista a  aj to, ako to môžeme  zažívať v  liturgii. Katechézu predniesol Marek Kolesár, ktorý v  nej zdôraznil, že my máme na výber z  mnohých dvier, že si máme možnosť vybrať, kam vstúpime. Povzbudil prítomných vstúpiť do dverí, kde je Kristus. Program pokračoval zábavnou časťou, do ktorej bol zapojený vladyka Peter aj s  kúriou.„Účinkujúcich“ sme tak mohli zažiť so škraboškami na očiach v  programe Inkognito alebo v  hľadaní farností na mape v  programe Milujem svoju archieparchiu. Taktiež sa predviedli v  tvorivej činnosti písania nových tropárov, ako aj v hádaní duchovných piesní. Tento program doprevádzali moderátori Jakub Jurčišin a  Daniel Dzurovčin ml. Publikum bolo počas toho rozhýbané nielen bonmotmi, ale niekoľkokrát aj ukazovačkami. Záver patril dramatickému maľovaniu obrazu spoločenstva cirkvi s  minikatechézou Jakuba Jasíka o  tom, ako je potrebné budovať a  tvoriť spoločne. Zaznela aj nová hymna pre stretnutia mladých na rok 2024 s  názvom Nový tón. Autorkou hudby je Janka Demčáková a  textu Marta Sujová. S modlitbou vladyku a s  jeho požehnaním sa tohtoročné stretnutie ukončilo.     TK KBS informoval Martin Tkáč Cliptime Bratislavskej arcidiecézy sa venoval téme Povolané srdce Stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy pod názvom Cliptime sa tento rok sa venovalo téme Povolané srdce. Prišlo približne 150 mladých ľudí. „Naše stretnutie začalo v piatok svätou omšou s apoštolským nunciom na Slovensku Nicola Girasolim, ktorý nás pozval k tomu aby sme žili život s Ježišom naplno, aby sme neboli spiaci kresťania. Sobota bola naozaj plná silných momentov, odštartovali sme rannou modlitbou s našimi bohoslovcami, pokračovali sme prednáškou s Marekom Madrom z IPčka, ktorého vystriedal Marek Orko Vácha. Doobedný program vyvrcholil diskusiou biskupa Haľka s raperom Egom, s ktorými sme porovnávali ich prežívanie a cesty k viere.Počas sobotnej svätej omše sa nám prihovoril don Janko Holubčík a hovoril o nosnej téme víkendu, Povolanom srdci. Poobede sme odštartovali diskusiou s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským o tom, ako byť vnímaví na Boží hlas. Po workshopoch program vyvrcholil v meste modlitbou na viacerých miestach. V nedeľu sme strávili doobedie na divadelnom predstavení Áno? Sólo pre dvoch. Spoločný víkend sme zakončili svätou omšou s našim arcibiskupom,“ povedala o Cliptime Silvia Hurbanová, členka organizačného tímu. Žilinský Kráľovský víkendV Žilinskej arcidiecéze sa konal tzv. Kráľovský víkend s mottom “Vojsť do domu a začuť”. Zúčastnilo sa n ňom takmer dvesto mladých ľudí. „Náš program začal v sobotu večer spoločnou adoráciou. Vstúpili sme do modlitby ako jedna rodina. Mladí mali možnosť ísť si kľaknúť pred Eucharistiu a odovzdať nanovo svoj život Ježišovi. Medzi silné momenty víkendu patrili aj svedectvá troch dievčat, ktoré hovorili o tom, ako spoznali Ježiša v bežných životných situáciách," povedal Juraj Roka, člen organizačného tímu Kráľovského víkendu.Arcidiecézne stretnutie mládeže v BardejoveBardejov, Forgac, mladiFoto: Martin ĎurčoKaždý rok sa mladí po celom svete spájajú, aby zhromaždení so svojim biskupom oslávili Svetový deň mladých. Tento výnimočný deň sa slávi okolo nedele Krista Kráľa a pozýva zažiť Cirkev mladú a živú, Cirkev pre mladých. Košická arcidiecéza tento rok pripravila v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre mládež, Farnosťou sv. Egídia v Bardejove a tunajšími saleziánmi stretnutie v Bardejove.Stretnutie sa začalo v Bazilike sv. Egídia, kde bol hlavným celebrantom svätej omše pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Účastníkom pripomenul Krista Kráľa, ktorého sviatok si v nedeľu pripomíname: „Táto generácia mladých to má skutočne ťažké. Toľko rôznych nástrah z každej strany, ktoré na mladých číhajú tu naozaj nikdy nebolo. A tak majú mladí svoje starosti, svoje problémy a úzkosti, zranenia... V týchto bojoch som ich chcel uistiť, že Boh je s nimi. Kristus Kráľ je ten, ktorý je starostlivý kráľ a stará sa o každého. Ale zároveň som chcel toto posunúť o krok ďalej. Život sa totiž nemá točiť len okolo nás a našich starostí, ale je dobré, keď sa život točí aj okolo tých druhých. A toto je „koperníkovský“ obrat dnešného evanjelia. Potrebujeme zo seba vyjsť a hľadať kráľa v druhých ľuďoch, aj keď máme svoje trápenia. Pretože, ak ho nenájdeme tu na tomto svete v druhých ľuďoch, ťažko ho spoznáme vo večnosti.“V závere svätej omše dostalo jedenásť  účastníkov ADAŠ – Školy slúžiaceho srdca, certifikát o absolvovaní Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy.Stretnutie mládeže pokračovalo obedom v Cirkevnej spojenej škole, workshopmi v centre mesta a v Mestskej športovej hale Mier. Podľa organizátora stretnutia moderátora ACM Jána Kulana záujem bol naozaj veľký. „Zaregistrovaných máme okolo 760 účastníkov a s domácimi dobrovoľníkmi ich bude snáď aj takmer 900. Snažili sme sa organizovať toto podujatie tak, aby sme tu mali všetko. Evanjelizačnú časť, kultúrnu, hudobnú či koncert, aby boli účastníci povzbudení. Ale vždy je to hlavne stretnutie s Kristom pri svätej omši a s otcom biskupom. Nezabúdame ani na to ľudské, čo je občerstvenie a celkovo ten pocit prijatia, ktorý nám dávajú ľudia z tunajšej farnosti a mesta, kde sa toto stretnutie koná.“V Mestskej športovej hale Mier nechýbala ani dobrá hudba v podaní kapiel Slnovrat a Križiaci či programu mladých z Rómskej komunity v Jarovniciach. Ako zhodnotil hostiteľ podujatia bardejovský dekan – farár Marek Kreheľ, účastníci odchádzali zo stretnutia povzbudení a organizovať takéto podujatie je pozitívna skúsenosť aj pre farnosť, kde sa stretnutie koná. „Myslím, že sa to naozaj oplatí. Ja už sa teším na tie odozvy, ktoré budú po podujatí. Viete, neraz to býva tak, že vytvárate program a máte očakávania. Toto bude perfektné, toto pritiahne, toto možno bude skôr na vyplnenie času... No a skúsenosť je taká, že tým ako to vedie Boží duch, to čo človek podceňuje, to si Boží duch použije.  A toto je fascinujúce dobrodružstvo. My to pripravíme, ale Boh to celé vedie.“Arcidiecézne stretnutie mladých koná vždy v inom meste, kde  konkrétne sa uskutoční na  budúci rok, prezradia organizátori v najbližších dňoch.TK KBS informoval Martin Ďurčo,Kráľovské‘ stretnutie mládeže v Nitre s biskupmi Viliamom a Petrom (na titulnej snímke) V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa na Slovensku konal v dňoch 20. – 26. novembra 2023, sa v Nitre v sobotu 25. novembra 2023 v predvečer sviatku Krista Kráľa, ktorý pápež František ustanovil aj ako Svetový deň mladých, uskutočnilo diecézne stretnutie mládeže pod symbolickým a príznačným názvom „Tak predsa si kráľ?“.Uskutočnilo sa v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda aj za osobnej účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek mladých ľudí z farností Nitrianskej diecézy, ktorých sprevádzalo viac ako dvadsať kňazov. Nitrianska diecéza takýmto spôsobom venovala čas a dala mladým ľuďom žijúcim v jej farnostiach najavo, že má o nich záujem, že chce s nimi diskutovať, počúvať ich, zdieľať s nimi radosti či starosti ich života, alebo aj prijímať ich nové podnety a nápady.Organizátori pre účastníkov pripravili pestrý duchovný, zábavný i formačný program. Účastníci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, absolvovať duchovné rozhovory s prítomnými kňazmi či započúvať sa do skladieb v podaní hudobnej skupiny esTÁ. Stretnutie otvorila úvodná formačná katechéza ThLic. Petra Baka na ústrednú tému „Tak predsa si Kráľ?“. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom a prítomnými diecéznymi kňazmi vo farskom Kostole Navštívenia Panny Márie. Biskup Viliam Judák sa vo svojom príhovore na mládež obrátil s myšlienkami plnými povzbudení pre ich život viery, k čomu im ako príklad predostrel aj osobnosť bl. Carla Acutisa a jeho prežívanie kresťanskej viery v dnešnej modernej dobe až po jeho smrť.Po obednom „kráľovskom hodovaní“ stretnutie pokračovalo blokom pod opäť príznačným názvom „Koruna kráľa“, ktorého súčasťou bolo aj umelecké vystúpenie manželov Pavla a Ivany Dankových v komornom tanečnom divadle pod názvom „ÁNO? – Sólo pre dvoch“, ktoré v predpremiére odohrali a odtancovali práve v Nitre. V následnom osobnom svedectve opäť pod príznačným názvom „Si môj kráľ“ sa prítomným prihovoril duchovný správca ÚPC v Bratislave P. Igor Kráľ SVD. Mládež sa v ďalšej časti programu zoznámila aj s osobnosťou jezuitského kňaza pátra Michala Pro, ktorého vyhlásil za blahoslaveného mučeníka svätý pápež Ján Pavol II. v novembri 1988.V závere bloku sa niekoľkí účastníci Svetových dní mládeže v Lisabone pod vedením pomocného nitrianskeho biskupa Petra Beňa a kňaza povereného pastoráciou mládeže v Nitrianskej diecéze Andreja Filína podelili o spomienky, dojmy a zážitky z Lisabonu. Poslednou bodkou v programe vydareného podujatia bola spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a záverečná modlitba biskupa Petra s požehnaním všetkým účastníkom stretnutia mládeže v Nitre.Účastníci stretnutia sa do svojich farností Nitrianskej diecézy rozchádzali plní dojmov a povzbudenia do života vo viere, čo bolo aj splneným cieľom tohto podujatia. Máme nádej, že to prinesie aj svoje ovocie v budúcnosti.TK KBS informoval Tibor UjlackýDiecézne stretnutie mladých v CinobaniCinobana, stretnutie, mladi, biskup, StolarikFoto: Martin VeselovskýKoniec cirkevného roka sa v mnohých diecézach niesol v znamení diecéznych stretnutí mládeže. Mladí rožňavskej diecézy sa stretli v sobotu 25. novembra v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani. Témou stretnutia bol úryvok z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: „...choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 37).Stretnutie začalo modlitbou svätého ruženca, po ktorej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. V homílii mladých povzbudil, aby sa zvlášť na tomto mieste, v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva, nechali objať Božím milosrdenstvom, ktoré sa nám ukazuje. Mladí sa nemajú skrývať pred živým Bohom, ale naopak vytvárať s ním spoločenstvo a svetu ukazovať, že viera im dáva nádej. Mladých veľmi vyzýval, aby boli radostnými svedkami nádeje, aby niesli nádej kamkoľvek pôjdu, a to najmä v tomto svete, ktorý je plný zúfalstva, smútku a depresie. Odvolávajúc sa na slová Svätého Otca Františka, otec biskup mladým pripomínal, že práve oni sú už dnes nádejou Cirkvi. Nie zajtra, ale už dnes.Po svätej omši nasledovala krátka katechéza o Božom milosrdenstve, ktorú si pripravili sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V rámci obednej prestávky prebiehali rôzne sprievodné aktivity. Mladí si mohli zmerať sily v kalčetovom turnaji, podporiť hladujúce deti cez charitatívnu knižnú burzu Mary´s meals alebo sa občerstviť a porozprávať s rehoľníkmi v rehoľnej kaviarni.Poobedný program vypĺňal „gaučtalk“ – diskusia so vzácnymi hosťami: otcom biskupom Stanislavom Stolárikom a trojicou františkánov br. Filipom, br. Eliášom a br. Arnoldom. Celá diskusia bola popretkávaná kvízovými otázkami týkajúcimi sa témy milosrdenstva a roku, ktorý aktuálne v našej diecéze prežívame, t.j. Roku sviatostí krstu a birmovania. V rámci programu zazneli aj pútavé svedectvá mladých zo svetových dní mládeže v Lisabone. Celé stretnutie bolo ukončené modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.Organizátori vyslovujú Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na prípravách diecézneho stretnutia, špeciálne ďakujeme domácemu farárovi Litviakovi, rektorovi diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva za prijatie, ako aj starostovi obce Cinobaňa Melicherovi za jeho ústretovosť.TK KBS informovala Alexandra BundováDekanátne stretnutia mládeže v Spišskej diecéze 

Svetový deň mládeže v Spišskej diecéze oslávili na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023. Na výzvu spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského sa mladí Spišskej diecézy zišli na viacerých miestach po celej diecéze:  Spišská Nová Ves – Kostol Nanebovzatia Panny Márie; Kežmarok – Bazilika sv. Kríža; Stará Ľubovňa – Kostol sv. Mikuláša; Trstená – Kostol sv. Martina; Ružomberok – Kostol sv. Ondreja.Zdroj: kapitula.skMladí na stretnutí s biskupom RábekomBratislava, ordinariat, mladiV nedeľu 26. novembra 2023, na sviatok, Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, sa v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave uskutočnilo stretnutie mládeže s Ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. Tradíciu stretnutia mladých s biskupom zaviedol svätý pápež Ján Pavol II. a podobné stretnutia sa konajú v tento deň v diecézach po celom svete.Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou, pokračovalo spoločnou adoráciou a zasvätením sa Božskému Srdcu Ježišovmu. Následne sa účastníci presunuli na obed do pastoračného centra.Súčasťou podujatia bola aj otvorená diskusia mladých s biskupom a priestor pre svedectvá života viery od samotných účastníkov. Záver stretnutia patril premietaniu filmu o významnom slovenskom kňazovi a záchranárovi Dr. Jozefovi Hurtonovi, ktorý pôsobil v Alpskom mestečku Solden na hraniciach medzi Talianskom a Švajčiarskom. Ako darček biskup daroval mladým knihu zamyslení s názvom: Svetlo adventných a vianočných dní.Medzi účastníkmi boli študenti Akadémie PZ v Bratislave, Akadémie OS v Liptovskom Mikuláši či mládež s farnosti sv. Jozefa. Stretnutia sa zúčastnilo približne 100 mladých, ktorých sprevádzalo viac ako 10 kňazov ordinariátu.Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024