Pápež: Pamiatky Svätej stolice sú svedkami väzieb medzi božským a ľudským svetom

TK KBS, VaticanNews, cz, ab, ml; pz | 24. 11. 2023 14:55Vatikán 24. novembra (VaticanNews) Pápež František vo svojom posolstve na konferencii pri príležitosti 100. výročia založenia Stálej komisie na ochranu historických a umeleckých pamiatok Svätej stolice zdôraznil, že diela uchovávané vo Vatikáne nie sú len turistickou atrakciou, ale aj hmatateľným znakom Božieho putovania svetom a mimoriadnou príležitosťou na evanjelizáciu.Historické a umelecké pamiatky Svätej stolice sú kultúrnym dedičstvom s veľkou turistickou príťažlivosťou, ale sú aj hmatateľným znakom transitus Domini vo svete, teda, ako hovorieval svätý Pavol VI. viditeľným prejavom života Cirkvi v jej liturgickom pôsobení a ohlasovaní viery, v jej rôznych duchovných prejavoch a v uskutočňovaní milosrdnej lásky.Z tohto dôvodu sa slová Benedikta XVI. o Vatikánskych múzeách vzťahujú na všetky kultúrne statky Vatikánu a Svätej stolice, ktoré môžu predstavovať mimoriadnu príležitosť na evanjelizáciu, pretože prostredníctvom rôznych vystavených diel ponúkajú návštevníkom výrečné svedectvo o neustálom prieniku, ktorý existuje medzi božským a ľudským v živote a dejinách národov, píše pápež František v posolstve zaslanom Francescovi Buranellimu, predsedovi Stálej komisie Svätej stolice na ochranu historických a umeleckých pamiatok, ktoré prečítal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na úvod konferencie v Ríme venovanej storočnici činnosti komisie.Umenie ako odraz spoločenstva medzi človekom a BohomPápež vo svojom posolstve opakuje, že krása umenia je odrazom harmonického spoločenstva medzi človekom a Bohom, a zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrali jeho predchodcovia v 18. a 19. storočí prostredníctvom pápežských chirografov a iných dokumentov Svätej stolice v reakcii na predaj obrovského množstva umeleckých diel a ich traumatické rozptýlenie v napoleonskom období. Tieto akty viedli k formulácii osobitných právnych zásad, ktoré boli neskôr prevzaté do modernej legislatívy. Medzi nimi vyniká zásada verejnej prospešnosti kultúrneho dedičstva, na základe ktorej sa nielen verejné, ale aj súkromné vlastníctvo musí podriadiť požiadavkám všeobecného dobra. Z tejto verejnej prospešnosti vyplýva aj právo štátu regulovať a zabrániť odcudzeniu a vývozu tohto dedičstva, ale aj právo a povinnosť vykonávať právnu ochranu, vedeckú ochranu, ktorej prvým a nevyhnutným aktom je katalogizácia, ako aj fruktifikácia a zhodnocovanie umeleckých pamiatok.Zákon o ochrane kultúrneho dedičstva Svätej stolice si vyžaduje aktualizáciuV tejto súvislosti pápež pripomína, že v roku 2001 prijal Mestský štát Vatikán zákon o ochrane vlastného kultúrneho dedičstva a kultúrneho dedičstva Svätej stolice, ktorý je teraz potrebné aktualizovať, aby účinne reagoval na zmenené historické a spoločenské podmienky, ako aj na vývoj vnútornej legislatívy a legislatívy medzinárodných organizácií. Pápež František tiež zopakoval, že vôľou pápeža Pia XI. bolo v júni 1923 zriadiť Stálu komisiu na ochranu historických a umeleckých pamiatok patriacich Svätej stolici, a to nielen preto, aby sa dosiahla väčšia jednota a kontinuita riadenia v práci na zachovaní a obnove umeleckých a historických pamiatok závislých od Svätej stolice, ale aj preto, aby sa dosiahlo racionálnejšie rozdelenie relatívnych kompetencií a zodpovednosti so zreteľom na univerzálnu slávu pamiatok, ktoré patria Svätej stolici.Alessandro Di Bussolo - Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024