Pápež prijal kaplánov univerzít a ľudí zodpovedných za univerzitnú pastoráciu

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 24. 11. 2023 14:25Vatikán 24. novembra (VaticanNews) Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie zorganizovalo v jezuitskej kúrii v Ríme konferenciu pod názvom K mnohostrannej vízii. Posilnenie úlohy univerzitných kaplánov pre duchovný rast, kultúrnu angažovanosť a budovanie spoločenstva. Dvojdňové stretnutie zodpovedných za univerzitnú pastoráciu a kaplánov z katolíckych univerzít sa skončilo pápežskou audienciou.V službe vzdelávania je prijímanie ľudí, svetiel, tieňov a situácií, ktoré sú v nich prítomné, s otcovským a materským duchom samo osebe poslaním: pomáha rásť tomu, čo Boh zasial do každého človeka jedinečným a neopakovateľným spôsobom. Každého človeka treba prijať takého, aký je, a od toho sa začína dialóg, cesta, pokrok, povedal pápež František kaplánom a osobám zodpovedným za univerzitnú pastoráciu, ktorých prijal v piatok 24. novembra na audiencii v Apoštolskom paláci pri príležitosti stretnutia organizovaného Dikastériom pre kultúru a vzdelávanie 23. – 24. novembra.Pápež načrtol tri postoje, ktoré sú dôležité pre pastoračnú službu medzi študentmi a zamestnancami univerzít: oceňovanie rozdielov, starostlivé sprevádzanie a odvážne konanie.„Viera v životaschopnosť Božej sejby predpokladá starostlivosť o to, čo rastie v tichosti a prejavuje sa v myšlienkach, túžbach a náklonnostiach, aj keď niekedy rozporuplných, mladých ľudí, ktorí sú vám zverení,“ povedal pápež, ktorý odsúdil prítomnosť ideologických prúdov v Cirkvi a postavil ich do protikladu ku geometrickému telesu mnohostena, ktorého zložitosť prináša mnoho nuáns. Ak sa totiž človek múdro ocení taký, aký je, poznamenal pápež, môže sa z neho stať umelecké dielo.Tvárou v tvár formačným výzvam pápež František vyzval univerzitných kaplánov, aby sa nenechali odradiť: „Starajte sa o mladých ľudí bez toho, aby ste čakali okamžité výsledky, ale s istou nádejou, že keď človek sprevádza mladých ľudí s blízkosťou a keď sa za nich modlí, rozkvitnú zázraky. Nekvitnú však z uniformity: kvitnú práve z rozdielov, ktoré sú ich bohatstvom.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024