Zomrel prvý český veľvyslanec pri Svätej stolici František Xaver Halas

TK KBS, cirk, ml; pz | 24. 11. 2023 13:25Praha 24. novembra (TK KBS) Vo veku 86 rokov dnes zomrel český diplomat, historik a prekladateľ František Xaver Halas. Bol posledným československým a prvým českým veľvyslancom pri Svätej stolici. Spolu s manželkou Dagmar Halasovou sa zaslúžil o český preklad Jeruzalemskej Biblie.František Xaver Halas, syn českého básnika Františka Halasa, sa narodil 18. októbra 1937 v Prahe. Študoval históriu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 1970 tam získal doktorát z filozofie. V rokoch 1967 až 1990 pôsobil v Kabinete histórie Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, dnes Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 1990 – 1999 pôsobil ako veľvyslanec Československa, neskôr Českej republiky, pri Svätej stolici a Zvrchovanom maltézskom ráde a v Sanmarínskej republike.V roku 1993 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta historických vied, hoci všetky požiadavky na tento titul splnil už v roku 1977. Od roku 1999 prednáša na Teologickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Olomouci na Katedre cirkevných dejín a dejín cirkevného umenia. V roku 2000 bol v rámci zlúčenia odborov cirkevné dejiny a teológia vymenovaný za docenta na tejto fakulte. V roku 2006 sa stal profesorom cirkevných dejín a od roku 2010 bol emeritným profesorom.Vo svojej práci sa venoval najmä cirkevným dejinám, najmä českým a novovekým cirkevným dejinám, a dejinám diplomacie a medzinárodných vzťahov. Je autorom knihy Fenomén Vatikán, ktorá je najobsiahlejšou českou monografiou podrobne sa zaoberajúcou Vatikánom a pápežským úradom. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Diecézneho teologického inštitútu Královohradeckej diecézy. Spolu s manželkou Dagmar viedol 30 rokov trvajúcu prekladateľskú prácu 15-členného tímu biblistov a redaktorov Jeruzalemskej Biblie. Medzi jeho priateľov patril aj kardinál Dominik Duka.Zdroj: Cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024