Pápež talianskym žurnalistom: Komunikovať znamená formovať spoločnosť

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 24. 11. 2023 11:48Vatikán 24. novembra (VaticanNews) „Chcel by som vyjadriť svoje uznanie za vašu každodennú prácu vo svete komunikácie.“ Týmito slovami privítal pápež František vo štvrtok 23. novembra delegácie talianskych médií: Taliansku federáciu katolíckych týždenníkov, Taliansku úniu periodickej tlače, a združenia „Corallo“ a „Aiart - Media Citizens“. Ocenil, že svojou hlbokou zakorenenosťou „svedčia o túžbe osloviť ľudí so starostlivosťou, blízkosťou a s ľudskosťou“.Svätý Otec viac ako 300 pracovníkov v médiách v príhovore vyzval, aby „v kontexte dnešných veľkých komunikačných diaľnic, ktoré sú čoraz rýchlejšie a preplnenejšie, nestrácali zo zreteľa tri cesty:“ formácia, ochrana, svedectvo. K týmto trom aspektom pápež ďalej vysvetlil:„Formácia je spôsob, ako spojiť generácie, ako podporiť dialóg medzi mladými a starými, toto medzigeneračné spojenectvo, ktoré je dnes viac ako kedykoľvek predtým zásadné. Ako však vzdelávať najmä mladšie generácie, ktoré sú ponorené do čoraz digitálnejšieho kontextu? Existuje úryvok z evanjelia, ktorý môže inšpirovať k dobrému prístupu, keď nám Ježiš hovorí, aby sme boli «opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice» (Mt 10, 16). Obozretnosť a jednoduchosť sú dve základné výchovné zložky na orientáciu v dnešnej zložitej situácii, najmä na internete.(...) Je potrebné nebyť dôverčivý a zároveň nepodľahnúť pokušeniu zasievať hnev a nenávisť. Rozvážnosť prežívaná s jednoduchosťou mysle, je tou cnosťou, ktorá pomáha človeku (...) konať prezieravo.“Ako Petrov nástupca uviedol, rozvážnosť je postoj, ktorý sa rodí zo srdca a mysle a potom sa rozvíja, a upozornil, že katolícke médiá „sprostredkúvajú ľudský pohľad zameraný na formovanie mysle a srdca“ a „nedeformujú hlučnými slovami alebo správami.“ Pápež preto pozval prítomných novinárov realizovať „ekológiu komunikácie“ a „zrozumiteľným štýlom“ pripomínať, že okrem senzácií existujú „pocity, príbehy, ľudia z mäsa a kostí, ktorých si treba vážiť,“ pretože „komunikovať znamená formovať spoločnosť.“O druhej ceste komunikácie – ochrane pápež František upresnil, že sektor médií môže prispieť k rozvoju chráneného mediálneho občianstva, podporiť prostriedky informačnej slobody a občianske povedomie, aby sa aj v tejto oblasti uznávali práva a povinnosti.“ A dodal:„Je nevyhnutné podporovať nástroje, ktoré chránia všetkých, najmä tých najslabších, maloletých, starších a osoby so zdravotným postihnutím, a chrániť ich pred dotieravosťou digitálnych technológií a zvodmi provokatívnej a polemickej komunikácie. (...) prosím, robte to bez strachu, ako Dávid proti Goliášovi: (...) Nehrajte sa len na defenzívu, ale zostávajúc ,vnútorne malí' myslite vo veľkom, pretože ste povolaní k veľkej úlohe: chrániť slovami a obrazmi dôstojnosť ľudí, najmä dôstojnosť malých a chudobných, Božích obľúbencov.“Napokon Svätý Otec pri tretej ceste komunikácie, ktorou je „svedectvo“ vyzdvihol príklad bl. Carla Acutisa, ktorý „vedel ako využiť nové komunikačné prostriedky na odovzdávanie evanjelia, na sprostredkovanie hodnôt a krásy,“ pretože „neupadol do pasce“ sveta internetu. „Svedectvo je proroctvo i tvorivosť, ktorá oslobodzuje a podnecuje človeka vyhrnúť si rukávy, vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a riskovať,“ „ísť proti prúdu v netolerantnom a ľahostajnom svete.“ Pápež František na záver zveril ich prácu patrónovi žurnalistov, spisovateľov a katolíckej tlače, sv. Františkovi Saleskému.Miroslava Holubíková - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024