Biskup Judák slávil v Nitre svätú omšu k storočnici biskupa Batthyányho

TK KBS, tu, ml; pz | 24. 11. 2023 11:05Nitra 24. novembra (TK KBS) Pri príležitosti storočnice od odchodu do večnosti bývalého nitrianskeho biskupa  Mons. Viliama Batthyányho de Németújvár obetoval 23. novembra 2023 svätú omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma za tohto jedného zo svojich predchodcov aj súčasný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Svätou omšou za zosnulého, ktorú celebroval biskup z diecézy Szombathely v Maďarsku Mons. János Székely, si pamiatku bývalého nitrianskeho biskupa uctili aj maďarsky hovoriaci veriaci v nedeľu 19. novembra 2023 v Nových Zámkoch.Arcibiskup Viliam Batthyány, de Németújvár sa narodil 14. marca 1870 v Zalaszentgrót. Zomrel 23. novembra 1923 v Németújvári, (v súčasnosti  Güssing v Rakúsku). Dňa 7. júla 1894 bol vysvätený za kňaza v Nitre. Dosiahol doktorát cirkevného práva a bakalarát obojakého práva. Pastoračne pôsobil ako kaplán  Močenku.V roku 1897 pôsobil ako ceremonár nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho. Od roku 1900 pôsobil ako osobný sekretár biskupa. V roku 1900 bol menovaný za kanonika – magistra juniora Katedrálnej kapituly v Nitre a v roku 1902 za kanonika magistra seniora. V roku 1903 pôsobil ako komisár dievčenskej školy v Nitre.30. novembra 1904  bol panovníkom Františkom Jozefom I. vymenovaný za biskupa koadjútora Nitrianskej diecézy s právom nástupníctva. Biskupskú vysviacku prijal 5. februára 1905 v Budapešti v Kostole Anglických panien z rúk vacovského biskupa grófa Karola Csákyho. V júni 1906 sa stal generálnym vikárom. V roku 1910 po rezignácii nitrianskeho biskupa  Imricha Bendeho z úradu, sa biskup Viliam Batthyány 15. marca 1910 stal apoštolským administrátorom Nitrianskej diecézy. Po smrti  biskupa Imricha Bendeho 26. marca 1911 bol vymenovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa.Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie ho československá vláda k 28. marca 1919  z Nitry vypovedala. Keďže biskup Bathyányi nechcel sťažiť situáciu zriekol sa biskupského stolca Nitrianskej diecézy. Svätá stolica zrieknutie prijala a 16. decembra 1920 vymenovala za jeho nástupcu Karola Kmeťka.Viliam Batthyány bol menovaný pápežom Benediktom XV. za titulárneho arcibiskupa Cyrrenského. Žil v Maďarsku na rodovom panstve Körmend. Staral sa o neho príbuzný  MUDr. Ladislav Batthyány-Strattmann (23. marca 2003 vyhlásený za blahoslaveného). Zomrel 23. novembra 1923.Po jeho smrti sa v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konalo slávnostné Requiem a zvonením zvonov v celej Nitrianskej diecéze a modlitbou pamätali kňazi s veriacimi na svojho bývalého biskupa. Pochovaný je v mariánskej bazilike v rakúskom Güßingu. Jeho hrob viackrát navštívili aj kňazi Nitrianskej diecézy spolu so svojím biskupom.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024