Pápež píše štyrom nemeckým ženám o synodálnej ceste v Nemecku

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 21. 11. 2023 17:20Vatikán 21. novembra (VaticanNews) List datovaný 10. novembra a podpísaný vlastnoručne pápežom Františkom je adresovaný morálnej teologičke Katharine Westerhorstmannovej, teologičke Marianne Schlosserovej, filozofke Hanne-Barbare Gerl-Falkovitzovej a publicistke Dorothee Schmidtovej, ktoré sa zúčastnili na nemeckej synode ako delegátky, ale potom sa rozhodli odísť. Uverejňujeme jeho pracovný preklad z taliančiny.Vážená pani profesorka Westerhorstmann,

Vážená pani profesorka Schlosser,

Vážená pani profesorka Gerl-Falkovitz,

pani Schmidtová,ďakujeme Vám za Váš láskavý list zo 6. novembra. Obraciate sa na mňa so svojimi obavami zo súčasného vývoja v nemeckej Cirkvi. Aj ja zdieľam tieto obavy z mnohých konkrétnych krokov, ktorými hrozí, že sa veľké časti tejto miestnej cirkvi budú stále viac vzďaľovať od spoločnej cesty univerzálnej Cirkvi. Medzi ne nepochybne patrí aj zriadenie synodálneho výboru, ktorý spomínate a ktorého cieľom je vytvoriť radu s riadiacimi a rozhodovacími právomocami. Táto rada v podobe, ako je opísaná v príslušnom texte, ktorý rozhoduje o jej vytvorení, sa nedá zosúladiť so sviatostnou štruktúrou Katolíckej cirkvi. Jej zriadenie preto zakázala Svätá stolica v liste zo 16. januára 2023, ktorého text som schválil.Namiesto hľadania „spásy“ v stále nových výboroch a diskutovania o tých istých témach s istou samozrejmosťou som chcel vo svojom liste putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku pripomenúť nevyhnutnosť modlitby, pokánia a adorácie a vyzvať k otvorenosti, s ktorou by sme vyšli v ústrety našim „bratom a sestrám, najmä tým, ktorých nachádzame na prahu našich kostolov, na uliciach, vo väzniciach, na námestiach a v mestách.“ (List Božiemu ľudu v Nemecku, 8) Som presvedčený, že Boh nám tam ukáže cestu.Ďakujem vám za vašu teologickú a filozofickú prácu a za vaše svedectvo viery. Nech vás Boh požehnáva a Panna Mária ochraňuje. Prosím, modlite sa aj naďalej za mňa a za náš spoločný záujem o jednotu.Zjednotení v Pánovi,

František
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024