Pápež František: Zdieľam obavy z vývoja v nemeckej cirkvi

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 21. 11. 2023 16:55Foto: Vatican Media

Vatikán 21. novembra (VaticanNews) Pápež František reagoval na list štyroch nemeckých žien, bývalých delegátok synody v Nemecku. „Existuje nebezpečenstvo, že časti tejto miestnej Cirkvi sa budú čoraz viac vzďaľovať od spoločnej cesty univerzálnej Cirkvi. Je potrebná modlitba, pokánie a adorácia a otvorenosť voči bratom.“Na „obavy“  štyroch žien, teologičiek a filozofiek, z vývoja synodálnej cesty Cirkvi v Nemecku, na ktorú boli delegované a ktorú sa potom rozhodli opustiť, pápež v liste odpovedal, že aj on je znepokojený „už početnými konkrétnymi krokmi, ktorými veľkým častiam tejto miestnej Cirkvi naďalej hrozí, že sa budú stále viac vzďaľovať od spoločnej cesty univerzálnej Cirkvi.“Pápežova odpoveď na listPápež František v liste z 10. novembra, ktorý podpísal a adresoval morálnej teologičke Katharine Westerhorstmannovej, teologičke Marianne Schlosserovej, filozofke Hanne-Barbare Gerl-Falkovitzovej a publicistke Dorothee Schmidtovej, opakuje svoje obavy, ktoré vyjadril už pri predchádzajúcich príležitostiach.Tieto štyri ženy sa na pápeža obrátili listom zo 6. novembra, v ktorom vyjadrili svoje pochybnosti a obavy z výsledkov nemeckej synodálnej cesty, ktorá sa skončila v uplynulých mesiacoch. Cesta, na ktorej sa zúčastnilo 230 delegátov, biskupov, kňazov, laikov a laičiek, rozdelených do pracovných skupín, sa zamerala na diskusiu o témach a problémoch, ako sú požehnanie párov rovnakého pohlavia, zmeny v sexuálnej morálke, kňazský celibát, kňazská moc, boj proti zneužívaniu, úloha žien s osobitným dôrazom na ženský diakonát a možnosť vysväcovania žien za kňazky. Všetky tieto témy boli zahrnuté v štyroch dokumentoch predložených v marci.Zriadenie synodálneho výboruOsobitný záujem štyroch bývalých delegátov nemeckej synodálnej cesty vyvolala myšlienka zriadenia synodálneho výboru, ktorý by „pripravil zriadenie riadiacej a rozhodovacej rady.“ Pápež s odvolaním sa na ňu vo svojom liste zdôrazňuje, že takýto orgán „v podobe načrtnutej v príslušnom texte nemožno zosúladiť so sviatostnou štruktúrou Katolíckej cirkvi.“ Následne poukazuje na to, že zriadenie výboru „zakázala Svätá stolica v liste zo 16. januára 2023, ktorý som schválil v konkrétnej podobe,“ píše František.Pápež tiež pripomína svoj list Božiemu ľudu v Nemecku, zverejnený 29. júna 2019: zhruba desať strán rozdelených do trinástich bodov, v ktorých rímsky biskup vyzýva vedenie Cirkvi v Nemecku, aby kráčalo správnou cestou, cestou evanjelia, bez toho, aby prekročilo funkcionalistické odchýlky alebo ideologický redukcionizmus.List bol citovaný aj vo vyhlásení Svätej stolice z 21. júla 2021, v ktorom sa jasne uvádza, že synodálnym spôsobom nemožno prijímať doktrinálne rozhodnutia. To znamená, že „nemá právomoc zaväzovať biskupov a veriacich k novým spôsobom riadenia a novým prístupom k doktríne a morálke,“ uvádza sa v texte, ktorý sa končí nádejou, že návrhy cesty v Nemecku by mohli byť začlenené do synodálnej cesty univerzálnej Cirkvi.Modlitba, pokánie, cesta k stretnutiu s bratmi a sestramiS odvolaním sa na tento svoj dôležitý dokument pápež v liste štyrom ženám napísal: ,,Pápež sa v ňom vyjadril, že je to pre nás dôležité: ,Namiesto hľadania ,spásy' v stále nových výboroch a diskutovania o tých istých otázkach stále dokola s istou sebareferenciou som chcel v liste Božiemu ľudu, ktorý je na ceste v Nemecku, pripomenúť potrebu modlitby, pokánia a adorácie a pozvať ich, aby sa otvorili a vyšli v ústrety našim bratom a sestrám, najmä tým, ktorí sú opustení na prahu našich kostolov, na uliciach, vo väzniciach a nemocniciach, na námestiach a v mestách. Som presvedčený: tam nám Pán ukáže cestu,“ píše pápež František.PLNÉ ZNENIE listu je TUStretnutie nemeckých biskupov a Rímskej kúrieVzhľadom na synodálnu cestu sa 26. júla vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie kardinála štátneho sekretára Pietra Parolina s niektorými vedúcimi dikastérií Rímskej kúrie a zástupcami Nemeckej biskupskej konferencie. Išlo o pokračovanie dialógu, ktorý sa začal počas návštevy nemeckých biskupov ad limina v novembri 2022 a počas ktorého sa diskutovalo o teologických a disciplinárnych otázkach nastolených počas synodálnej cesty.Presne pred rokom, ako už bolo spomenuté, sa 62 nemeckých biskupov stretlo s pápežom približne na týždeň; zároveň sa stretli s kardinálom Parolinom a ďalšími hlavami dikastérií na bezprecedentnom dôvernom medzicirkevnom stretnutí, ktoré predseda Nemeckej biskupskej konferencie Mons. Georg Bätzing označil za „mimoriadny prípad synodality.“Samotný Bätzing, ktorý sa stretol s novinármi v rímskom inštitúte Augustinianum, aby informoval o práci, povedal, že sa mu „uľavilo“ po týchto rozhovoroch, počas ktorých, ako zdôraznil, „bolo na stôl položené všetko, úplne všetko: kritika, žiadosti, návrhy, výhrady a rozpaky Ríma.“Predovšetkým boli tieto rozhovory s pápežom a kúriou príležitosťou dať jasne najavo, že zo strany nemeckých biskupov nejde o žiadnu snahu vytvoriť „schizmu.“Salvatore Cernuzio – Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024