Ponuku sadnúť si k Pánovým nohám prijalo v Prešove takmer 40 mužov

TK KBS, pre, ml; pz | 20. 11. 2023 15:46Prešov 20. novembra (TK KBS) Je ako strom zasadený pri vode (Ž 1,3). Z prameňa žalmu sa ,pomyselne prišla‘ napiť takmer štyridsiatka mužov všetkých vekových kategórií v rámci Stretnutia mužov, ktoré 17. novembra zorganizovala farnosť na Sídlisku 3 v Prešove.Pozvanie k službe príhovoru prijal aktívny laický evanjelizátor a člen spoločenstva Rieka života v Podolínci Bohuš Živčák. Medzi mužov prišiel aj spolu s jedným zo svojich synov Jozuem. Deň sa začínal chválami, následne bol koncept stretnutia rozdelený na dopoludňajší a popoludňajší blok, umocnený modlitbou, obedom a spoločnými rozhovormi.Počas celého dňa svojím slovom sprevádzal Bohuš, ktorý sa v prvej časti zamýšľal nad postavením muža nielen v živote, ale aj v cirkvi či samotnom spoločenstve farnosti. Na konkrétnych príkladoch poukazoval na to, akú moc má sila modlitby muža a aký význam má pre neho v rámci života aj blízkosť a formácia po boku iných.Popoludňajší blok priniesol pohľad do hĺbky mužskej podstaty a jeho srdca. Centrom pozornosti sa stala spiritualita muža. Ako odznelo v prednáške, muž je Bohom stvorený ako ten, kto vyhľadáva a potrebuje dobrodružstvo a dobrodružstvom je zároveň aj poháňaný. Prítomným bola zdôraznená potreba mať za svojho otca Boha, aby  od neho čerpal silu, mal vzor a dokázal byť hlavou a otcom pre svoju rodinu.Svojím svedectvom a pohľadom muža z mladšej generácie plnohodnotne prispel aj Jozue Živčák. Spolu s otcom tak boli okrem ohlasovateľov aj krásnym príkladom toho, akú hodnotu má a aké požehnanie vie priniesť úprimný vzťah otec-syn. A to jednak v prípade medziľudských vzťahov, a jednak aj z pohľadu vzťahu voči nebeskému Otcovi. Nech to biblické „je ako strom zasadený pri vode“, ktoré bolo myšlienkou stretnutia, mužov motivuje byť tými, ktorí majú pevné korene, stabilitu a neprestajne čerpajú vodu zo živého prameňa – od Boha.Po nedávnom celodennom stretnutí žien, ktoré bolo už opakovaným, šlo tentoraz vo farnosti o premiéru takéhoto modelu smerovaného k mužskej časti veriacich. Deň boja za slobodu tak štyri desiatky mužov, ktorí prijali pozvanie, trávili v úvahách o tom, ako žiť naplnený život aj v slobode Božieho muža.Zdroj: Prešovská archieparchia Mária Dudová - Bašistová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024