Vďaka veszprémskemu arcibiskupovi sa pod Zobor vrátila bl. Gizela

TK KBS, tu, ml; pz | 20. 11. 2023 13:56Nitra 20. novembra (TK KBS) Na pozvanie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka do Nitry zavítal v dňoch 18. – 19. novembra 2023 veszprémsky arcibiskup Mons. György Udvardy so sprievodom, aby navštívil sídlo Nitrianskej diecézy, a tiež, aby so sebou priviezol relikvie bl. Gizely Bavorskej, uhorskej kráľovnej ako dar Nitrianskemu biskupstvu.K relikviám kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava a kniežaťa sv. Imricha, ktoré sa už v nitrianskej katedrále nachádzajú, teda pribudla aj relikvia manželky sv. Štefana a matky sv. Imricha, ktorá sa takýmto spôsobom vrátila na miesta, kde okolo rokov 995-1010 so sv. Štefanom ešte ako kniežaťom pobývala.Relikvie v pozlátenom relikviári odovzdal veszprémsky arcibiskup nitrianskemu biskupovi za účasti širokej verejnosti a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda v nedeľu 19. novembra 2023 počas pontifikálnej svätej omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.Ako hlavný celebrant liturgickej slávnosti sa prítomným prihovoril Mons. Udvardy v homílii, v ktorej uvažoval nad evanjeliovým podobenstvom o talentoch či o spoločnom kresťanskom dedičstve oboch našich národov. Vyzdvihol príklady svätých Cyrila a Metoda, Košických mučeníkov, ale aj svätého Maura, Štefana, Imricha či blahoslavenú Gizelu Bavorskú, ktorí sú spojení aj s maďarským Veszprémom.Podľa jeho slov sa blahoslavená Gizela odvážne zaslúžila o upevnenie kresťanstva a komplexný rozvoj života Cirkvi v Uhorsku. Vyzval preto prítomných veriacich, aby boli podľa príkladu týchto svätcov vo viere tiež odvážni a mali veľkú dôveru v Pána. Na záver liturgickej slávnosti udelil Mons. Udvardy prítomným požehnanie práve s relikviou bl. Gisely.Táto liturgická slávnosť, ale aj vzájomné bratské vzťahy medzi oboma biskupmi potvrdzujú nielen vnímanie spoločnej kresťanskej histórie, ale najmä spoločné kresťanské základy oboch našich národov, na ktorých je možno stavať aj dnes v záujme bratského spolužitia v pokoji a v kresťanskej láske.Ako Mons. Viliam Judák, tak aj Mons. György Udvardy v úvodných aj záverečných príhovoroch vyjadrili jeden druhému vďačnosť za tieto bratské vzťahy a ich konkrétne prejavy vo vzájomnej spolupráci a prosili o príhovor bl. Gisely o požehnanie pre ľud vo svojich diecézach. Samotné mesto Nitra má maďarský Veszprém aj ako svoje družobné mesto.Bl. Gizela pochádzala z Bavorska. Bola dcérou bavorského vojvodu Henricha II. a sestrou nemeckého cisára Henricha II. Na konci roku 995 sa vydala za sv. Štefana, prvého uhorského kráľa. Gizela horlivo spolupracovala s manželom na pokresťančení Uhorska. Musela prekonať aj ťažké životné skúšky. Roku 1031 predčasne zomrel jej syn sv. Imrich. O sedem rokov neskôr (roku 1038) stratila i manžela, sv. Štefana. Jeho nástupca Peter dal zhabať ovdovenej kráľovnej všetko imanie.Chudobná a opustená Gizela odišla v roku 1045 z Uhorska a utiahla sa do ženského benediktínskeho kláštora Niedernburg pri Pasove. Tam sa stala i opátkou. Zomrela okolo roku 1060. Pochovali ju v kláštore, kde prežila posledné roky života. Gizela štedro dávala almužny a obety na cirkevné účely. Založila niekoľko kláštorov a kostolov. Zaslúžila sa o výstavbu katedrály vo Veszpréme, korunovačnom meste uhorských kráľov a kráľovien. Mnohým kostolom poskytla aj liturgické vybavenie a pomôcky.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024