Biskup Judák na Svetový deň chudobných zavítal medzi ľudí bez domova

TK KBS, tu, ml; pz | 20. 11. 2023 13:49Foto: Archív Biskupstva Nitra

Nitra 20. novembra (TK KBS) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák zavítal medzi ľudí bez domova, ktorí nachádzajú útočisko v Azylovom dome sv. Rafaela v Nitre. Okrem darčekového koša plného sladkostí priniesol klientom útulku aj pamätné obrázky s modlitbou a modlitbou s nimi začal aj slávnostnú večeru, ktorú im pripravili dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko v úzkej spolupráci s majiteľom reštaurácií Artin a Buganka v Nitre Andrejom Berkešom a jeho kuchármi.Biskup Viliam po modlitbe povzbudil ľudí bez domova v ich ťažkej životnej situácii a snahe zmeniť svoj život, upriamil ich pozornosť na skutočnosť, že medzi ľuďmi sú aj takí, ktorí sú im ochotní pomôcť a ľahšie znášať ich neľahké osudy a životné rozpoloženie. Nasledovala večera, kedy sa mohli ľudia bez domova aspoň na chvíľu cítiť ako bohatí klienti v reštaurácii, keď im kuchári z Artinu a Buganky servírovali porcie a nitrianski dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko ich ako čašníci obsluhovali, ponúkali jedlom, kávou, čajom a zákuskami.Aj takýmto spôsobom sa v Nitre pokúsili urobiť niečo pre tých, ktorí nemajú okrem svojich životov takmer nič. Zamestnanci Azylového domu sv. Rafaela patriaceho pod Diecéznu charitu v Nitre tak robia nepretržite po celý rok, kedy ľuďom bez domova poskytujú lôžka v nízkoprahovej nocľahárni a teplú polievku aj v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda, Maltézskou pomocou Slovenskou a reštauráciami Artin a Buganka aspoň raz a niekedy aj viackrát do týždňa.Biskup Judák sa tým pridal k sláveniu Svetového dňa chudobných. Svätý Otec František vo svojom posolstve na 7. svetový deň chudobných, ktorý sme si pripomenuli v 33. nedeľu v období cez rok, okrem iného napísal: „Naša pozornosť voči chudobným nech je vždy poznačená evanjeliovým realizmom. Delenie sa musí zodpovedať konkrétnym potrebám druhého, nejde o zbavenie sa môjho prebytku. Aj tu potrebujeme rozlišovať pod vedením Ducha Svätého, aby sme rozpoznali skutočné potreby svojich bratov a sestier, a nielen naše vlastné túžby. To, čo určite naliehavo potrebujú, je naša ľudskosť, naše srdce otvorené pre lásku. Nezabúdajme: „Sme povolaní, aby sme v nich objavili Krista; aby sme im prepožičali svoj hlas na pomoc v ich problémoch, ale sme povolaní aj nato, aby sme boli ich priateľmi; aby sme ich počúvali, chápali a prijímali tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom“ (Evangelii gaudium, 198). Viera nás učí, že každý chudobný človek je Božím dieťaťom a že Kristus je v ňom prítomný: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024