Farnosť sv. Alžbety v Košiciach oslávila svoju patrónku v rámci trojdnia

TK KBS, jto, ml; pz | 20. 11. 2023 11:36Foto: Archív Farnosti sv. Alžbety v Košiciach

Košice 20. novembra (TK KBS) V piatok 17. novembra bol nielen štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja, ale aj liturgickou spomienkou na sv. Alžbetu Uhorskú. Táto rehoľníčka, ktorá je známa najmä svojou pomocou a starostlivosťou o núdznych, je patrónkou košickej katedrály aj mesta. Farnosť sv. Alžbety v Košiciach pri tejto príležitosti pripravila trojdnie s názvom 72 hodín pre Alžbetu.Program sa začal vo štvrtok 16. novembra mládežníckou svätou omšou, ktorú celebroval farský vikár Boris Byčánek. Po bohoslužbe nasledovala moderovaná adorácia Mladí mladým spojená s modlitbami za mesto, ktorú hudobne sprevádzal, rovnako ako liturgiu, mládežnícky zbor ADur.V rámci piatkového programu v Dóme sv. Alžbety sa dopoludnia uskutočnila svätá omša, ktorú celebroval dekan farnosti Allan Tomáš. Slávnostná bohoslužba bola spojená so zbierkou trvanlivých potravín a kozmetiky pre rodiny v núdzi z občianskeho združenia Maják nádeje.Animátori s Borisom Byčánkom s Arcidiecéznou charitou Košice zorganizovali pre deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi výlet do Prešova. Navštívili hostiáreň aj Konkatedrálu sv. Mikuláša.Súčasťou večernej svätej omše v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval farský vikár František Bujňák, bolo aj požehnávanie chlebov, jedného z atribútov patrónky. Po liturgii sa uskutočnila krížová cesta za chudobných.Súčasťou trojdnia 72 hodín pre Alžbetu bol aj prvý farský florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 11 tímov z viacerých košických škôl a farností. Večerný program v katedrále sa začal mariánskym večeradlom, ktoré viedol Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po nej bola sv. omša, ktorú celebroval farský vikár Martin Murajda.Trojdnie pokračovalo v nedeľu 19. novembra, a to svätou omšou v maďarskom jazyku, ktorú slávil Dr. Emerich Tempfli za účasti biskupského vikára Mons. Zoltána Pásztora. Program vyvrcholil odpustovou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ägidius Zsifkovics, sídelný biskup Eisenstadtu za účasti košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera.Slávnostnú atmosféru umocnila hudba a spev v podaní Zboru sv. Cecílie.Veriaci aj návštevníci mesta si mohli počas trojdnia pripomenúť štedrosť a láskavosť sv. Alžbety, ktorá sa s láskou starala o tých najbiednejších. Nech je pre nás všetkých aj naďalej vzorom a príkladom.TK KBS informovala Jana Tomaškovičová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024