Trnavský arcibiskup Orosch požehnal obnovenú farskú budovu v Trnave

TK KBS, abu tt, jk, ml; pz | 20. 11. 2023 08:55Foto: Júlia Kubicová

Trnava 20. novembra (TK KBS) Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v nedeľu 19. novembra, pred procesiou s milostivým obrazom Panny Márie, požehnal obnovenú farskú budovu Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Trnave.Objekt Rímskokatolíckeho farského úradu Trnava-mesto je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1106/0. Podľa podmienok rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Trnave, boli na ňom od roku 2022 do novembra 2023 uskutočnené reštaurátorské práce a stavebné úpravy na fasáde fary.Cieľom realizácie zámeru bolo odstránenie nevhodných utilitárnych novodobých zásahov a doplnenie výrazu do koncepčnej slohovej podoby, s možnosťou analytickej prezentácie starších nálezov. Na tieto účely bolo potrebné vykonať pamiatkový architektonicko-historický a umelecko-historický výskum všetkých fasád.Výskumy potvrdili, že objekt je bohatý na historické a umelecké unikáty. Výnimočnú umeleckú hodnotu predstavuje kamenný heraldický reliéf v tympanóne pochádzajúci z roku 1768 s trojicou kamenných erbov. Ľavý, reprezentujúci cirkevnú moc, patrí trnavskému farárovi Michalovi Okoličianskemu; pravý, reprezentujúci svetskú moc, Martinovi Dévajovi, vtedajšiemu richtárovi. Stredný erb, patriaci Mestu Trnava, znázorňuje osem-špicové koleso s hlavou Krista. Pod erbmi je tabuľa obsahujúca chronistikon z roku 1768. Pozoruhodnou vzácnosťou v polkruhovej nike hlavnej fasády je socha Immaculaty – Nepoškvrnenej Panny Márie korunovanej svätožiarou s dvanástimi hviezdami, víťaziacej nad hadom ovinutým okolo zemegule.„Tieto diela sú chránené pamiatkovým zákonom. Ich reštaurovanie podliehalo schváleniu a samostatnému rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Trnava, a vyžiadalo si odborný umelecko-remeselný prístup. Realizovaná oprava fasád trnavskej fary s pozdvihnutím umeleckých prvkov je hodnotená ako veľmi kvalitná; a to aj vďaka farníkom, ktorí zafinancovali jej obnovu vo výške 220 tisíc eur,“ uviedol trnavský dekan a správca centrálnej farnosti v Trnave Jozef Gallovič. Umeleckú hodnotu fary pozdvihuje aj interiérová nástenná maľba v rokokovom štýle v sále na poschodí a steny, ktoré členia iluzívne pilastre s atlantmi, medzi ktorými sú maľované niky s bustami antických hrdinov.Najstaršie jadro budovy pochádzajúce z roku 1238 patrí medzi objekty prvotnej murovanej zástavby mesta Trnava. Budova prešla viacerými úpravami; posledná slohová a koncepčná úprava bola uskutočnená v roku 1768. Dodnes si zachovala prvky neskorého baroka a rokoka, čím patrí medzi najautentickejšie zachované historické objekty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava. Svojou jedinečnou umeleckou a historickou hodnotou patrí k najvýznamnejším pamiatkam mesta.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave Júlia Kubicová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024