Jubileum arcibiskupa Stanislava Zvolenského, oslavuje 65. narodeniny

TK KBS, ba, tk, ml; pz | 19. 11. 2023 13:00Bratislava 19. júna (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes, v nedeľu 19. novembra 2023, oslavuje 65. narodeniny.Stanislav Zvolenský sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave vtedajším apoštolským administrátorom Trnavskej arcidiecézy Mons. Júliusom Gábrišom. Pôsobil ako kaplán v Galante a v Hlohovci. Potom pôsobil ako farár v Bratislave – Vajnoroch. V roku 1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku.Neskôr študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde dosiahol v roku 1998 doktorát z cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol menovaný za diecézneho sudcu a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.V roku 2001 bol menovaný za prodekana Bohosloveckej fakulty UK a v septembri 2001 za súdneho vikára vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.V apríli 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za biskupa bol konsekrovaný 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Vo februári 2008, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ho pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitu Západnej cirkevnej provincie. Úrad prevzal 8. marca 2008.Na slávnosť Petra a Pavla 29. júna 2008 mu pápež Benedikt XVI. vo Vatikán odovzdal arcibiskupské pálium, ktoré má právo nosiť ako metropolita na území Západnej cirkevnej provincie. V októbri 2009 bol po prvýkrát zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Potom ním bol ešte trikrát. V rámci KBS je predsedom Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.Zdroje: Bratislavská arcidiecéza / Archív TK KBS 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024