Kardinál Zuppi: Boj proti zneužívaniu v Cirkvi nepodlieha premlčaniu

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 18. 11. 2023 18:25Foto: Vatican Media

Vatikán 18. novembra (VaticanNews) Boj proti zneužívaniu v Cirkvi prináša reálne výsledky, čo však nič nemení na tom, že je potrebné v ňom naďalej transparentne a rozhodne pokračovať. Upozornil na to predseda Konferencie biskupov Talianska, keď komentoval najnovšiu správu o ochrane maloletých a zraniteľných osôb v krajine za rok 2022. Z nej vyplýva, že počet nahlásených prípadov zneužívania sa znižuje. Spomína sa v nej 32 prípadov, ktoré sa týkajú 54 údajných obetí a 32 údajných páchateľov.Kardinál Matteo Zuppi počas stretnutia s novinármi na záver plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Talianska zdôraznil, že „v boji proti zneužívaniu v Cirkvi neexistuje premlčacia lehota.“ Dodal, že všetky prípady, tak nedávne, ako aj tie zo vzdialenejších rokov, sa starostlivo vyšetrujú. „Táto pohroma existuje, pretože hriech ľudí je súčasťou života. Dôležité je, že sa nám darí predchádzať a identifikovať zneužívania, ich páchateľov a prípadných spolupáchateľov. Cirkev v tomto smere pokračuje vo svojom úsilí so všetkou rozhodnosťou,“ zdôraznil predseda Konferencie biskupov Talianska.Kardinál Zuppi dodal, že pri vykorenení zneužívania cirkevné inštitúcie úzko spolupracujú s prokuratúrou a ďalšími kompetentnými štátnymi orgánmi. Na otázku o prípadnej možnosti, že by biskupi alebo rehoľní predstavení kryli prípady, odpovedal, že Vatikán tu vypracoval jasné a transparentné postupy, aby takýmto situáciám zabránil. „Princíp je jednoduchý, ak máme informácie o zneužívaní, okamžite ich odovzdáme príslušnému vatikánskemu dikastériu, ktoré má za úlohu vec vyšetriť,“ zdôraznil hierarcha. Zároveň informoval, že obete sú vždy nabádané, aby vec hneď nahlásili civilným orgánom. „Nie každý to chce urobiť hneď, je to veľká psychická záťaž,“ poznamenal kardinál Zuppi.Správa o ochrane maloletých a zraniteľných osôb za rok 2022 uvádza 54 údajných obetí zneužívania. Uvádza aj ich vek: dve vo veku do štyroch rokov, štyri vo veku od päť do deväť rokov, rovnaký počet vo veku od 10 do 14 rokov, dvadsaťpäť, ktoré majú od 15 do 18 rokov, a devätnásť dospelých obetí spomedzi zraniteľných. Štyridsaťštyri z nich boli ženy a desať muži. Kongregácia pre náuku viery vyšetruje 613 prípadov, ktoré jej v minulých rokoch postúpili biskupi z Talianska, ktoré sa týkajú prípadov zneužívania od roku 2000 až po súčasnosť.Preklad Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024