Členovia Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi sa stretli v Badíne

TK KBS, kom, ml; pz | 18. 11. 2023 17:00Badín 18. novembra (TK KBS) Členovia Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v Cirkvi sa v stredu 15. novembra 2023 zišli na svojom zasadnutí v novom pätnásťčlennom zložení.Košický pomocný biskup a predseda Komisie Mons. Marek Forgáč odovzdal všetkým prítomným znalcom menovacie dekréty. Podrobné informácie o menovaných znalcoch sú na stránke maloleti.kbs.sk.Po predstavení znalcov Mons. Forgáč priblížil znalcom informácie o činnosti komisie za uplynulé päťročné obdobie. Následne predstavil prezentáciu úloh komisie a metodiku práce komisie. Znalci diskutovali o možnostiach aktualizácie nástrojov na monitorovanie situácie v Cirkvi na Slovensku.Na zasadnutí komisie boli predstavené nové úrady pre nahlásenie zneužívania v diecézach. Komisia sa venovala aj vytvorením zásahového-intervenčného tímu na pomoc sekundárnym obetiam po zneužívaní. Tajomníkom komisie sa stal Andrej Kačmár, kňaz Košickej arcidiecézy. Za člena pre stredoeurópsku skupinu v rámci siete ochrany maloletých v Cirkvi bol zvolený kňaz Peter Jacko SDB.Najbližšie zasadnutie komisie bude začiatkom budúceho kalendárneho roka.TK KBS informovala Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024