Pápež František: Svätosť nie je osobnou záležitosťou, ale komunitnou

TK KBS, VaticanNews, mh, ml; pz | 16. 11. 2023 13:30Foto: Vatican Media

Vatikán 16. novembra (VaticanNews) Pápežský patristický inštitút (Augustinianum) v Ríme v spolupráci s vatikánskym Dikastériom pre kauzy svätých zorganizoval od 13. do 16. novembra konferenciu Komunitný rozmer svätosti. V záverečný deň účastníkov spolu s prefektom dikastéria kardinálom Marcellom Semerarom prijal pápež František na audiencii. V príhovore sa zameral na tri aspekty svätosti: svätosť, ktorá spája, zjednocuje, rodinná svätosť a mučenícka svätosť.„Táto téma univerzálneho povolania k svätosti a v ňom jej „komunitný rozmer“ je veľmi blízka Druhému vatikánskemu koncilu, ktorý o nej hovoril osobitne v dokumente Lumen gentium,“ povedal pápež František v úvode účastníkom konferencie a dodal: „Nie je náhoda, že v tejto perspektíve sa v posledných rokoch zvýšil počet blahorečení a svätorečení mužov a žien patriacich do rôznych životných stavov: ženatých, ľudí v celibáte, kňazov, zasvätených osôb a laikov všetkých vekových kategórií, prostredí a kultúr, i celé rodiny. (...)“Ďalej pápež pokračoval reflexiou nad tromi charaktermi svätosti: spájajúca, rodinná a mučenícka svätosť. O prvej vlastnosti vysvetlil: „Vieme, že povolanie, ku ktorému sme všetci povolaní, sa napĺňa predovšetkým v láske, ktorá je darom Ducha Svätého a spája nás v Kristovi a s našimi bratmi a sestrami: preto nie je len osobnou, ale aj komunitnou záležitosťou. Keď Boh povoláva jednotlivca, je to vždy pre dobro všetkých (...) Svätosť spája a prostredníctvom lásky svätých môžeme spoznať tajomstvo Boha, ktorý «sa spojil [...] s každým človekom» (Gaudium et spes, 22), zahŕňa celé ľudstvo svojím milosrdenstvom, aby všetci boli jedno (porov. Jn 17, 22). Ako veľmi náš svet potrebuje nájsť jednotu a pokoj v takomto objatí!“O druhom aspekte svätosti, o rodinnej svätosti pápež pripomenul, že táto „žiari vo Svätej rodine z Nazareta.“ Ale „Cirkev dnes ponúka mnoho ďalších príkladov, ktorými sú sväté manželské páry, v ktorých každý z manželov bol nástrojom posväcovania toho druhého,“ zdôraznil Petrov nástupca a vymenoval príklady ako sú rodičia svätej Terézie (sv. Ľudovít a Zélia Martinovci); bl. Ľudovít a Mária Beltrame Quattrocchiovci; ctihodní Tancredi a Júlia z Barola; a tiež ctihodní Sergio a Domenica Bernardiniovci či nedávno blahorečení manželia Jozef a Viktória Ulmovci a ich 7 detí: všetci sú mučeníci. Ako upozornil pápež, svätosť manželov „je aj spoločnou svätosťou v manželskom zväzku: teda znásobenie – a nie iba pridanie – osobného daru každého z nich, ktorý sa odovzdáva,“ je to cesta spoločenstva.Napokon pápež reflektoval nad aspektom „mučeníckej svätosti“, pričom poznamenal, že v celých dejinách Cirkvi, v priebehu storočí a v rôznych častiach sveta je mnoho príkladov, a „naša doba je dobou mučeníkov.“  V tejto súvislosti pápež pripomenul aj „ekumenický rozmer mučeníctva,“ pretože ide o mnohých, ktorí patria k iným kresťanským denomináciám. A ako príklad Petrov nástupca spomenul 21 koptských mučeníkov. Na záver Svätý Otec hosťov vo vatikánskej Klementínskej sále povzbudil, aby „s radosťou pokračovali vo svojom krásnom poslaní pre dobro jednotlivcov a rast komunít“.Miroslava Holubíková - Vatikán
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024