Uplynulo sto rokov od narodenia gréckokatolíckeho biskupa Jána Hirku

TK KBS, dp, ml; kj | 16. 11. 2023 09:50Bratislava/Prešov 16. novembra (TK KBS) Uplynulo sto rokov od narodenia gréckokatolíckeho biskupa Jána Hirku (16. novembra 1923).Rodák z Abranoviec začal teologické štúdiá v prešovskom gréckokatolíckom kňazskom seminári a ukončil ich na Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde dostal absolutórium a mienil sa pripravovať na doktorát teológie. Tam sa bohoslovec Hirka prvýkrát stretol s brutalitou totalitného režimu, ktorý 15. júna 1949, na sviatok Božieho tela zmaril slávnosť v Katedrále sv. Víta. Arcibiskupa Berana internovali v domácom väzení. Štátna moc zasiahla aj pri kňazskej vysviacke Jána Hirku 31. júla 1949, keď na poslednú chvíľu zakázala jej konanie v prešovskej katedrále.Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, vtedajší gréckokatolícky pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup midilenský, však napriek tomu udelil sviatosť kňazstva Jánovi Hirkovi i jeho spolubratovi Jozefovi Kellövi v seminárnej kaplnke. Novokňaz Hirka sa po primíciách v rodných Abranovciach okrem kaplána stal ako koncipista na biskupskom úrade blízkym spolupracovníkom biskupa Gojdiča. Našiel v ňom príklad ako treba i v ťažkých časoch slúžiť veriacim. Po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 pokračoval tajne v pastoračnej činnosti. ŠtB ho však vystopovala a 22. októbra 1952 bol zatknutý.V roku 1953 bol odsúdený na tri roky väzenia, no ešte v tom istom roku bol na základe prezidentskej amnestie prepustený. Trest zákazu pobytu v košickom a prešovskom kraji na päť rokov však zostal v platnosti. V roku 1955 bol znova zatknutý. 4. septembra 1956 bol následne odsúdený na 2 a pol roka väzenia, čo si odpykával až do 20. marca 1958. Ako väzeň pracoval v hlbinných uhoľných baniach v Rtyně v Podkrkonoší. Po prepustení mal znova na 5 rokov zákaz pobytu v prešovskom a košickom kraji. Keďže mal zakázaný pobyt na východnom Slovensku, pracoval ako robotník v Brezne, Podbrezovej a po uplynutí trestov zakázaného pobytu sa vrátil do Prešova, kde pracoval v nemocnici ako elektrikár. Napriel tomu, že bol prenasledovaný, vyšetrovaný a väznený, obvinený zo zaujatosti voči vtedajšiemu štátnemu zriadeniu a tiež proti pravosláviu nezlomili ho ani vyšetrovania, väzenia ani dlhý pobyt na samotkách či ťažká a nebezpečná práca v bani.Tam ho zastihol rok 1968, v ktorom bola obnovená Gréckokatolícka cirkev v Československu. Nastúpil do pastorácie ako administrátor prešovského katedrálneho chrámu a neskôr pôsobil ako okresný dekan. Rozhodnutím zo dňa 20. decembra 1968 ho menoval sv. Pavol VI. za prešovského ordinára s právami sídelného biskupa a apoštolského administrátora Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR. Na túto funkciu dostal štátny súhlas až 7. 4. 1969. Štát však  nepovolil vymenovať ho za biskupa. 21. marca 1978 ho pápež Pavol VI. vyznamenal hodnosťou pápežského preláta (Prelatus Sua Sanctitatis.)V tomto postavení spravoval Gréckokatolícku cirkev za neľahkých okolností. Má veľké zásluhy na tom, že v období „normalizácie“ (1970 – 1990) sa Gréckokatolícka cirkev udržala aj napriek pokusom štátnej moci o jej druhú likvidáciu. Gréckokatolícka cirkev bola síce povolená, ale bez navrátenia chrámov do tejto cirkvi.V období normalizácie, po okupácii v auguste 1968 chýbali kňazi na pokrytie pastorácie. S veľkým vypätím síl slúžil veriacim spolu s ďalšími duchovnými. Napriek chatrnému zdraviu mu pomáhal biskup Vasiľ Hopko až do svojho odchodu do večnosti.Ani po smrti biskupa Vasiľa Hopka († 23. júla 1976 v Prešove) štátna moc nedovolila vymenovať Jána Hirku za biskupa, nevyhovela ani jeho snahe o zriadenie bohosloveckej fakulty a kňazského seminára. V tomto postavení spravoval miestnu cirkev až do jeho menovania pápežom sv. Jánom Pavlom II. dňa 21. decembra 1989 za prešovského eparchiálneho biskupa.Biskupskú konsekráciu prijal z rúk Jozefa kardinála Tomka v Prešove 17. februára 1990. Bol prvým biskupom Katolíckej cirkvi vymenovaným a vysväteným po páde totalitného režimu v Česko-Slovensku.V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako siedmy prešovský eparchiálny biskup. Ako biskup konečne mohol obnoviť činnosť Bohosloveckej fakulty a seminára, veľkou mierou sa zaslúžil o zriadenie Gréckokatolíckej diecéznej charity a blahorečenie obidvoch prešovských biskupov Pavla Petra Gojdiča i Vasiľa Hopka, ako aj rehoľníka Metoda Dominka Trčku, CSsR. Biskup Ján Hirka zomrel 10. apríla 2014 zaopatrený sviatosťami. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby.Zdroj: Duchovný pastier
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024