Európski laici túžia byť viac živou súčasťou synodálnej Katolíckej cirkvi

TK KBS, pko, ml; pz | 14. 11. 2023 12:34Foto: Archív Európskeho laického fóra

Lisabon 14. novembra (TK KBS) V dňoch 10. - 12. novembra sa v Lisabone uskutočnilo pracovné stretnutie riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Zaoberalo sa najmä prípravou študijného zhromaždenia, ktoré sa koná každé dva roky.„Stretnutie riadiaceho výboru sa konalo v provinciálnom dome sestier Františkánskych misionárok Márie. Kláštor ponúkol pokojné, duchovné prostredie s možnosťou kedykoľvek sa zastaviť v kaplnke a pobudnúť pri eucharistickom Kristovi. Diskusia o téme študijného zhromaždenia sa skoncentrovala nakoniec na tri kľúčové slová: krása, viera, synodalita,“ informoval slovenský zástupca vo fóre Pavol Kossey. Z viacerých možných referentov sa vytipovali dvaja, ktorí predbežne avizovali možnosť zúčastniť sa na celom študijnom zhromaždení ELF.„V rámci pracovnej diskusie riadiaceho výboru časť jeho členov spontánne zdôrazňovala principiálnu dôležitosť a potrebu ukotvenosti vo vertikálnom vzťahu voči Pánu Bohu, z ktorého vyplýva všetko ostatné. Iní videli pre laikov nenahraditeľnosť horizontálnych vzťahov voči bratom a sestrám. Bola to pekná ukážka vzájomného komplementárneho dopĺňania sa a hľadania spoločného pohľadu, ktorý reaguje na potreby súčasného sveta a posúva dopredu život laikov a ich službu spoločnosti. Kiež by sa takto dopĺňali veriaci na všetkých úrovniach, aby sa synodálne kráčanie vo vzájomnom počúvaní a otvorenosti voči Božiemu Duchu stalo každodennou žitou realitou,“ dodal Pavol Kossey.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024