Pozvánka na púť do Bazilika sv. Benedikta opáta v Hroňskom Beňadiku

TK KBS, bnr, ml; pz | 14. 11. 2023 12:15Hroňský Beňadik 14. novembra (TK KBS) Duchovná správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva na púť ku Kristovi Kráľovi, ktorá bude v ďnoch 25. a 26. novembra 2023 v Bazilike sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku.PROGRAM:Sobota 25. novembra 2023:

- 18:00 Svätá omša

Celebruje  Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky. 

Po svätej omši bude uctenie relikvie Kristovej krvi a prijatie nových členov do Bratstva Kristovej krvi.Nedeľa 26. novembra 2023:

- 10:00 Sviatosť zmierenia

- 10:15 Modlitba posvätného ruženca

- 11:00 Svätá omša

Celebruje ICLic. Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu v Nitre. Po svätej omši bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou zakončená slávnostným požehnaním.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.Zdroj: Biskupstvo Nitra
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024